You are here:EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe»Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego
poniedziałek, 13 czerwiec 2011 13:57

Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego

Bogdan Wojciszke
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2010

 

Wymiary sprawczości i wspólnotowości pojawiają się na każdym poziomie spostrzegania świata społecznego - czy to interpretacji pojedynczych aktów zachowania, spostrzegania ludzi i siebie, czy postaw interpersonalnych (lubienie i szacunek), czy wszelakich grup i kategorii społecznych, poczynając od kobiet i mężczyzn, a kończąc na biednych i bogatych.

  W każdym z tych kontekstów rozróżnienie dwóch wymiarów treści pozwala zrozumieć i wyjaśnić wiele interesujących zjawisk z zakresu nie tylko spostrzegania społecznego, ale też postaw interpersonalnych i postawy wobec siebie (samooceny), emocji wzbudzanych przez wyniki cudze i własne, stereotypów i uprzedzeń międzygrupowych, a nawet ideologicznych poglądów na system społeczny.
„Na polskim rynku wydawniczym rzadko pojawiają się pasjonujące monografie naukowe. Nie podręczniki dla studentów, nie prace habilitacyjne czy doktorskie z obszernymi statystykami i żargonowym językiem, lecz prawdziwe książki do czytania - książki dotyczące jednego określonego obszaru badań autora. To po takie prace najchętniej sięgają głodni wiedzy studenci, ale też ludzie spoza świata akademickiego, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty.”

Michał Bilewicz

„Bogdan Wojciszke w imponującej serii kilkudziesięciu badań, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób z Polski, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Kolumbii i Japonii wykazał, że u podłoża spostrzegania ludzi i instytucji społecznych leżą dwa podstawowe wymiary: sprawczość i wspólnotowość. Na wymiarze sprawczości kodowane są informacje na temat efektywności ocenianego podmiotu w realizacji celów, na wymiarze wspólnotowości – informacje o tym, jaki jest oceniany podmiot w relacjach społecznych. Oryginalność i ważność badań Bogdana Wojciszke została doceniona przez międzynarodowe środowisko psychologów społecznych.”

Wiesław Baryła

„Świat własnych badań, hermetyczny przecież w swej istocie, przedstawia Wojciszke w sposób przystępny, bez spoglądania na Czytelnika z wyżyn katedry. Być może po części jest to efekt tego, że problematyka tej książki odnosi się do spraw ważnych dla większości ludzi (np. sfery moralności). Na pewno jednak w większości jest to zasługa samego autora. „Sprawczość i wspólnotowość” jest po prostu dobrze skonstruowana – Wojciszke krok po kroku, cierpliwie prowadzi nas od podstawowych pojęć do złożonych analiz, prezentując przy okazji różne poboczne wątki. Jak zwykle w przypadku tego autora jest to napisane piękną polszczyzną, a poszczególne kwestie ilustrowane są przykładami „z życia wziętymi”.

Wojciech Dragan

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu