You are here:EDYCJA 2014»Książki zgłoszone»Książki naukowe»Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości
czwartek, 29 maj 2014 09:45

Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości

Jan Cieciuch
Wydawnictwo Liberi Libri

OD WYDAWCY:

Książka jest podsumowaniem serii badań dotyczących rozwoju systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości w modelu Shaloma Schwartza. Teoria wartości Schwartza jest dzisiaj sytuowana przede wszystkim w ramach psychologii międzykulturowej. Takie etykietowanie często utrudnia jej percepcję i uniemożliwia wykorzystanie jej potencjału w innych obszarach psychologii. Niniejsza książka jest próbą odzyskania jej dla innych dziedzin psychologii, w szczególności dla psychologii osobowości i psychologii rozwoju człowieka.

W części teoretycznej zostały przedstawione:

1) teorie prekursorów (Gordona Allporta i Miltona Rokeacha);

2) główne tezy teorii Schwartza na temat struktury i katalogu wartości, wraz z ich empirycznym uzasadnieniem;

3)  teoretyczna interpretacja kołowej struktury wartości i ich preferencji jako motywacyjnego uzupełnienia wielkiej piątki cech w ujęciu Paula Costy i Roberta McCrae na pierwszym poziomie struktury osobowości w ujęciu Dana McAdamsa;

4) teoretyczne uzasadnienie możliwości i konieczności badań systemu wartości w okresie dzieciństwa i dorastania.

W części empirycznej została zaprezentowana seria badań około 8000 osób w wieku od 5 do 25 lat. Były to badania poprzeczne i trzypomiarowe badania podłużne, badania kwestionariuszowe i eksperymentalne (w planie jednogrupowym z pomiarem czasu reakcji oraz w planie dwugrupowym z aktywizacją wartości).

Uzyskane rezultaty są pierwszym systematycznym opisem kształtowania się struktury i systemu wartości od dzieciństwa do dorosłości.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu