You are here:EDYCJA 2015»Książki nominowane

Książki nominowane

Jan Strelau, Agnieszka Wilczek, Jakub Balicki

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Monika Wróbel: Jan Strelau. Poza czasem to lektura mądra, dająca do myślenia i niezmiernie budująca. Nie jest to typowa publikacja popularnonaukowa, a raczej książka uniwersalna, którą można czytać na wiele sposobów. Po pierwsze, to bardzo wciągająca opowieść o wybitnym polskim psychologu – jego karierze, życiu prywatnym, a także przemyśleniach daleko wykraczających poza samą biografię. Po drugie, to subiektywna, ale ilustrowana konkretnymi przykładami, historia polskiej psychologii – od czasów trudnych, kiedy psychologię polską od psychologii zachodniej skutecznie oddzielała żelazna kurtyna, po czasy współczesne, gdy świat zachodni stoi dla Polaków otworem, a dokonania polskich psychologów coraz częściej przebijają się do świadomości międzynarodowej. Po trzecie, to swego rodzaju poradnik dla młodych naukowców u progu swojej kariery zawodowej. Dla nich rozmowa z Profesorem Janem Strelauem to opowieść o dążeniu do celu, sile woli i pokonywaniu przeszkód, o pracowitości i dobrej organizacji, o konieczności publikowania z myślą o odbiorcy, do którego nie dotrzemy, jeśli będziemy pisać wyłącznie po polsku. Wreszcie, to wzorowe zastosowanie dorobku psychologii temperamentu w praktyce.

Agnieszka Orantowsk - psycholog, trener NLP

Bogusław Stępień

Wydawnictwo HELION

Dr Anna Słysz: Książka jest napisana prostym, przystępnym językiem. Autorzy nie dają w niej prostych rad, ale przede wszystkim zachęcają do osobistej refleksji nad ważnymi dla każdego tematami, m. in.: lękiem przed śmiercią, związkami, ciałem, sensem życia. Podają liczne przykłady wypowiedzi ludzi w różnym wieku, które są interesujące i dobrze dobrane do tematów. Na początku każdego rozdziału jest zamieszczony rysunek odnoszący się w humorystyczny sposób do poruszanych treści. W mojej ocenie książka efektywnie popularyzuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii, m. in. psychologii rozwoju człowieka. Może być adresowa do szerokiego kręgu czytelników, nie tylko czterdziestolatków.

Maria Jarymowicz - profesor psychologii. Autorka programów badań poświęconych problematyce tożsamości, podmiotowości, emocji, uprzedzeń, otwartości na świat i altruizmu.

Anna Szuster - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada psychologię społeczną.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Julia Barlińska: Książka  jest zbiorem przemyśleń autorek –  ujętych w formie przystępnie napisanego dialogu – na temat szeroko rozumianych właściwości psychiki człowieka warunkujących rozwój osobowy na przestrzeni całego życia. Pozycja ta, z jednej strony stanowi bogaty przegląd zarówno koncepcji teoretycznych, jak i wyników badań psychologii polskiej jak i światowej z dziedziny psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości. Z drugiej strony – osadza te koncepcje w nowatorskim sposobie myślenia o rozwoju osobowym.

Paweł Fortuna - doktor psychologii, trener, coach, power speaker. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Psychologii KUL.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Hab. Michał Harciarek: Książka jest zbiorem dobrze opisanych obserwacji autora, który od wielu lat jako psycholog związany jest z ze środowiskiem biznesu. Zawarte w monografii spostrzeżenia i refleksje pobudzają do myślenia, nie tylko na temat relacji w miejscu pracy, ale także szeroko rozumianego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Co bardzo wartościowe, Autor z dużym dystansem opowiada też o naszej (polskiej) specyfice zachowania i podejścia do pracy, próbując w sposób błyskotliwy i często żartobliwy wyjaśnić pewne zjawiska, które w wielu momentach utrudniają nam odniesienie sukcesu. Książka, choć napisana na pozór dość intuicyjnie, w wielu fragmentach przybliża czytelnikowi teorię psychologiczną, co jest jej dużym walorem.

Aneta Chybicka -psycholog, certyfikowana trenerka, coach i dyrektor merytoryczny firmy szkoleniowo-doradczej

Elżbieta Zubrzycka - biolog i psycholog, wykładała psychologię na Uniwersytecie Gdańskim

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Anna Zajenkowska: Ciekawe połączenie wywiadów, bazy teoretycznej i ćwiczeń do indywidualnej pracy. Autorki piszą, że książka ma działanie terapeutyczne i nie można się z nimi nie zgodzi. Nawet jeśli ktoś podchodzi z rezerwą do poradników, ten wydaje się w nienachlany sposób wskazywać Czytelnikowi obszary do pracy, albo przynajmniej do refleksji. Niewątpliwie w świecie biznesu nie istnienie obecnie równouprawnienie. Autorki w interesujący sposób wspierają kobiety w wykorzystywaniu "energii żeńskiej", co może okazać się pomocne w przypadku chęci zmiany kultury, w której ludzi dzieli się na lepszych i gorszych. Książka zaczyna się od lekkich i przyjemnych wywiadów z kobietami sukcesu, które mają zachęcić do wykorzystania swojej siły. W dalszej części dobitnie opisane są konsekwencje sytuacji, w których siła kobiet się nie ujawniła. Odniesienia do historii wojen czynią tę cześć poruszającą.

Dr Beata Bugajska, jest pedagogiem i gerontologiem społecznym, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim
Dr Celina Timoszyk-Tomczak,
psycholog, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Szczepan Grzybowski:  Książka przedstawia w sposób rzeczowy, dokładny i atrakcyjny autorską metodę pracy z grupą osób starszych mającą na celu rozwój osobisty, usprawnienie codziennego funkcjonowania oraz większą satysfakcję życiową seniorów. Autorki opierają swój warsztat na rzetelnych podstawach naukowych (m.in. teorie i badania Tulvinga, Eriksona) a poprzez trafną i obrazową metaforykę podróży i bagaż praktyki potrafią doskonale go opisać, zaprezentować, czy też „sprzedać”. Jest to tytuł z pogranicza książki naukowej i popularnonaukowej, co dodaje mu tylko wartości, bowiem treści w nim zawarte są przedstawione w sposób bardzo kompetentny a równocześnie przystępny. Na uwagę zasługuje też przejrzysta, funkcjonalna i schludna forma prezentacji ćwiczeń na kolejnych etapach „podróży” (pośród nich nieliczne, ale obrazujące ważkie elementy ilustracje). Dzieło ucieleśnia ducha psychologii stosowanej w najlepszym z możliwych wymiarów.

Przemysław Bąbel - doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się między innymi zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. 

Marzena Wiśniak - absolwentka kulturoznawstwa i studiów doktoranckich z zarządzania.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Agata Sobków: Treści przedstawione w książce oparte zostały na silnych dowodach naukowych, co stanowi jej niewątpliwy atut w porównaniu do innych książek popularno-naukowych dot. uczenia się. Autorzy do zagadnienia uczenia się podchodzą kompleksowo i wykorzystują przy tym wiedzę nie tylko z zakresu psychologii poznawczej, ale również społecznej oraz emocji i motywacji.  Książa pisana jest przystępnym językiem zrozumiałym nie tylko dla psychologa, ale również np. dla pedagoga czy trenera. 

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska jest kierownikiem Katedry Neuropsychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek  jest profesorem psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Profesor Juri D. Kropotow, PhD., Doctor Honoris Causa AWFiS, obronił trzy rozprawy doktorskie, a także uzyskał tytuł profesora w dziedzinie neurofizjologii. Jest Dyrektorem Laboratorium Neurobiologii Instytutu Ludzkiego Mózgu Rosyjskiej Akadamii Nauk w St. Petersburgu.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dr Agata Sobków: Podręcznik ten stanowi dobre źródło wiedzy na temat różnych aspektów związanych z neuropsychologią. Treści przedstawione w książce oparte zostały na silnych dowodach naukowych i wpisują się w obecne trendy m.in. dot. neuroobrazowania czy plastyczności mózgu. 
Książa pisana jest językiem przystępnym dla osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu psychologii i/lub biologii.

Dr Monika Marszał - psycholog i psychoterapueta. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Dzięki temu łączy praktykę psychologiczną z działnością naukową i dydaktyczną.

Wydawnictwo Difin

Dr Anna Zajenkowska: Autorka podejmuje w swojej książce ważny i aktualny temat zdolności do mentalizacji w kontekście pacjentów z zaburzeniami osobowości. Sposób prezentowania tematu jest bardzo przystępny, dzięki czemu jest szansa, że książka znajdzie odbiorców nie tylko w grupie naukowców czy klinicystów zainteresowanych tematem. W części teoretycznej znajdują się min. odwołania do bardzo aktualnej literatury tematu, na przykład książek Petera Fonagy, który podobnie jak Autorka stara się wykazać w swoich pracach, że teorie psychoanalityczne można weryfikować empirycznie. I to zasługuje na uwagę, ponieważ empiryczna weryfikacja psychoterapeutycznych poczynań, podobnie jak samej mentalizacji, jest obecnie, zarówno w Polsce jak i na świecie, bardzo istotnym tematem.

Alina Kolańczyk (redakcja) - kieruje Zakładem Psychologii Emocji i Motywacji na Wydziale Zamiejscowym Uniwersyteu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli procesów afektywnych w nieświadomej aktywności umysłu, zwłaszcza w myśleniu twórczym i obronnym. 

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Szczepan Grzybowski: Książka prezentuje cykl eksperymentów zrealizowany w ramach projektu badawczego nad wpływem afektu, zwłaszcza nieuświadomionego na funkcjonowanie człowieka ujęte w wymiarze procesów poznawczych (regulacja zachowania ze względu na cele, uwaga, percepcja, pamięć). Stanowi to jeden z najważniejszych elementów szeroko dyskutowanego w literaturze problemu relacji procesów afektywnych i poznawczych.

Strona 1 z 2

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu