You are here:EDYCJA 2017

Laureatką tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne została dr hab. Małgorzata Dragan! Nagrodę Specjalną - Teofrasta Superstar otrzymał prof. Philip Zimbardo.

Już po raz dziewiąty „Charaktery” wyróżniły książki psychologiczne polskich autorów. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród miało miejsce podczas gali, która odbyła się 12 października w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Uroczystość była prawdziwym świętem polskiej książki psychologicznej, w którym uczestniczyli najwybitniejsi polscy psychologowie oraz Czytelnicy i Przyjaciele „Charakterów”. 

Wyłonienie książek psychologicznych to nie lada wyzwanie , dlatego powierzono je całemu Konsylium Doktorów i Doktorów Habilitowanych – to szacowne grono pracujących naukowo psychologów młodszego pokolenia, którzy z szerokiego wachlarza zgłoszonych przez wydawców tytułów nominują laureatów. W tym roku w Konsylium zasiadali: dr hab. Michał Harciarek, dr Aleksandra Błachnio, dr Aneta Przepiórka, dr Katarzyna Sekścińska, dr Agata Sobków, dr Małgorzata Szcześniak, dr hab. Michał Ziarko.

Do tegorocznej edycji Nagrody kilkanaście wydawnictw i uczelni wyższych zgłosiło łącznie 39 książek. Nominacje Konsylium uzyskało aż dwadzieścia jeden tytułów. Nagrodę w kategorii "Najlepsza polska książka psychologiczna" przypadła Małgorzacie Dragan za książkę „Problemowe picie alkoholu przez młode kobiety. Rola niekorzystnych doświadczeń i samoregulacji emocji” (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

Tak oto do książki odniosła się dr Ewa Woydyłło podczas wręczania nagrody:

"To bardzo ważna książka, bo picie młodych kobiet jest trudnym problemem, bo kiedyś ten problem był marginalizowany nawet przez profesjonalistów. Dziś poświęca mu się coraz więcej uwagi również dzięki takim książkom, jak książka dr Małgorzaty Dragan"

"Cieszę się, że została doceniona książka z zakresu psychologii klinicznej. Bardzo dziękuję koleżankom i kolegom z Wydziału Psychologii Klinicznej za wsparcie"tak za nagrodę dziękowała dr hab. Małgorzata Dragan

 Nagrodę Specjalną Teofrast Superstar otrzymał znakomity amerykański psycholog prof. Philip Zimbardo za wkład w rozwój światowej i wspieranie polskiej psychologii oraz tropienie mechanizmów zła i wyzwalania dobra.

"Zasługi profesora Philipa Zimbardo dla współczesnej psychologii są ogromne, a profesor Zimbardo jest przykładem tego, że w jednej osobie tak świetnie można połączyć dwie perspektywy czasowe: teraźniejszą i przyszłościową. Profesor Zimbardo jest też świetnym przykładem, jak można aplikować psychologię do życia"dr hab. Maciej Stolarski podczas wręczania nagrody prof. Philipowi Zimbardo.

Ogromne wzruszenie towarzyszyło profesorowi Philipowi Zimbardo podczas odbierania nagrody.

"Ta nagroda przekroczyła moje wszelkie oczekiwania…"

Profesor podczas przemówienia przypomniał całą swoją drogę, od lat dziecięcych, dorastania w trudnej dzielnicy nowojorskiej, aż po czas dzisiejszy, swoje najnowsze badania i projekty.

"Polska jest moim drugim domem…" - podsumował prof. Zimbardo.

"Zawsze zależało mi, żeby wiedza psychologiczna służyła zmianie społecznej i pomagała ulepszać świat, relacje osobiste, biznesowe, codzienne życie."

Profesor obiecał także, że będzie wracał do Polski, jak najczęściej.

W kategorii najlepszej książki popularnonaukowej Nagrody Teofrasta w tym roku nie przyznano. Członkowie Konsylium albo wstrzymali się od głosu, nie znajdując wśród książek popularnonaukowych pozycji, która ich zdaniem, zasługiwałaby na nagrodę, albo wskazywali  różne książki.

Tegoroczną uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ jednego z najwybitniejszych kontratenorów polskich Michała Sławeckiego przy akompaniamencie Joanny Wicherek.

 

foto: Krzysztof Plebankiewicz

 

 

 

 

Andrzej Jeznach

Prószyński Media

Od wydawcy:

Fascynująca skarbnica życiowej wiedzy dla każdego człowieka sukcesu, a szczególnie ludzi młodych na początku ich kariery zawodowej. Najciekawsza książka, zmuszająca do refleksji nad własnym życiem, jaką kiedykolwiek czytałem. To nie tylko poradnik czy przepis, ale przede wszystkim prawdziwa i szczera historia człowieka, który postanowił przemierzyć drogę w poszukiwaniu własnego szczęścia. Dla wielu zaganianych menedżerów może stać się ona punktem zwrotnym, a także pozwoli połączyć sukces zawodowy ze szczęśliwym życiem rodzinnym i spełnieniem osobistym.
Marek Kamiński

Dorota Bednarek

Wydawnictwo Naukowe PWN

Od wydawcy:

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólny dla psychologów jest szczególny charakter więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niego zobowiązania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porządkuje wiedzę dotyczącą:

Monika Wróbel

Wydawnictwo Naukowe PWN

Od wydawcy:

Jak to się dzieje, że przebywanie w towarzystwie radosnych osób podnosi nas na duchu? Dlaczego złość innej osoby sprawia, że również czujemy przypływ gniewu? Czy uczucia są zawsze zaraźliwe? Autorka wyjaśnia mechanizm zarażania afektywnego, omawia jego funkcje, a także przedstawia czynniki, które mogą modyfikować jego przebieg. Wśród nich szczególne miejsce poświęca relacji pomiędzy osobami, które wzajemnie zarażają się swoimi emocjami i nastrojami, pokazując, że do transferu afektu dochodzi wtedy, gdy są spełnione określone warunki.

Justyna Ziółkowska

Wydawnictwo Naukowe PWN

OD WYDAWCY:

Justyna Ziółkowska analizuje w swojej książce indywidualny i osobisty wymiar zachowań samobójczych. Oddając głos osobom, które podjęły nieskuteczną próbę samobójczą, zyskuje niezwykle cenną i dotychczas nieobecną w literaturze przedmiotu perspektywę. Autorka bada narracje pacjentów dotyczące ich myśli samobójczych, decyzji o samobójstwie, samobójczej próby, postawy wobec dokonanego zamachu oraz konstrukcji przyszłości. Przyjęty w pracy paradygmat jakościowy stanowi kontekst dla wyników badań ilościowych oraz uzupełnia wciąż znikomą wiedzę na temat doświadczeń związanych z zachowaniami samobójczymi.

Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Od wydawcy:

Monografia przedstawia wyniki badań nad roszczeniowością prowadzone przez autorkę i jej współpracowników w latach 2006–2015. Autorka proponuje szerokie rozumienie roszczeniowości – jako skłonności do formułowania oczekiwań wobec innych i koncentracji na własnym interesie, zrywa z jednostronnym, pejoratywnym rozumieniem roszczeniowości, pokazując zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty tej postawy.

Książka zawiera liczne wyniki badań zrealizowanych na łącznej próbie ponad 20 000 osób pochodzących z 44 krajów.

Eleonora Bielawska-Batorowicz

Wydawnictwo Naukowe PWN

OD WYDAWCY:

Książka Eleonory Bielawskiej-Batorowicz jest syntezą wiedzy psychologicznej dotyczącej menopauzy. Autorka opisuje ewolucyjne wyjaśnienia tego zjawiska, przygląda się kulturowym i psychologicznym uwarunkowaniom doświadczenia menopauzy, analizuje związki przejścia menopauzalnego z depresją i obniżeniem sprawności procesów poznawczych, wreszcie wskazuje standardy prowadzenia interwencji psychologicznych skierowanych do kobiet w okresie menopauzy.

Małgorzata Dragan

Wydawnictwo Naukowe Scholar

OD WYDAWCY:

W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi ogólne trudności w regulacji emocji. Kluczowym czynnikiem ryzyka picia problemowego – w przypadku osób z trudnościami w regulacji emocji – jest zbiór specyficznych przekonań na temat skuteczności alkoholu w radzeniu sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Zmienne te wyznaczają specyficzną „ścieżkę etiologiczną” picia problemowego kobiet.

Łukasz D. Kaczmarek

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Od wydawcy:

Pozytywne interwencje można zdefiniować jako inicjowane przez psychologa lub stosowane w ramach samopomocy, uzasadnione teoretycznie i empirycznie aktywności promujące pozytywne emocje, przekonania lub działania, które prowadzą do wzrostu poziomu szczęścia u osób zdrowych i mogą być skuteczne również w grupach klinicznych.

Psychologia pozytywna ukuła termin „pozytywne interwencje”, aby reaktywować, zintegrować i rozwijać badania nad metodami zwiększania szczęścia, a także jako uzupełnienie klasycznych form pomocy psychologicznej ukierunkowanej na redukcję różnych postaci cierpienia. W ten sposób pozytywne interwencje wpisują się w nurt refleksji poświęconej zdrowiu psychicznemu definiowanemu za pomocą dwóch względnie niezależnych od siebie wymiarów ludzkiej psychiki: jako brak zaburzeń psychicznych oraz obecność dobrostanu.

„Łukasz Kaczmarek pokazuje, jak podejście zwane psychologią pozytywną łączyć z wiedzą o teorii intencjonalnych zachowań i koncepcjach dobrostanu. Monografia ta wyróżnia się w obszarze badań dotyczących psychologii pozytywnej. Podaje wiele możliwości stosowania tej wiedzy w praktyce, ale różni się od popularnych poradników poziomem, precyzją, krytycyzmem. Autor nie unika trudnych pytań: czytelnik musi się zastanowić choćby nad tym, czy szczęście powinno być promowane. Lektura tej książki jest przyjemna i skłania do refleksji. Zachęca też do podjęcia badań empirycznych nad pozytywnymi interwencjami”.

prof. dr hab. Helena Sęk

Strona 1 z 5

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu