You are here:EDYCJA 2010

Patron honorowy                                  

logo pan

Patron medialny

trojka

 

 

Partnerzy

 marszalek 1

 

 

 

pwpw logo

„Teofrasty” rozdane!

Profesor Paweł Boski i profesor Bogdan Wojciszke zostali laureatami Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez redakcję „Charakterów” za najlepszą książkę psychologiczną roku. W plebiscycie Czytelników wygrała książka dr Ewy Woydyłło.

Laureaci i ich książki                                                                                                                                                                                                                               

Dr EWA WOYDYŁŁO jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Batorego. Autorka wielu książek, m.in.: Sekrety kobiet, Poprawka z matury, W zgodzie ze sobą.

Rak duszy. O alkoholizmie Książka jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń autorki, która zajmuje się leczeniem uzależnień. To opowieść o jej własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień, w której zawarta jest wiedza o tym, czym jest uzależnienie, porady, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym, oraz wiara w to, że można nauczyć się kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele.

 

Prof. dr hab. PAWEŁ BOSKI jest psychologiem kulturowym, wykładowcą w SWPS. Kieruje Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN. Pracował na Uniwersytecie Jos w Nigerii, wykładał też w Kanadzie i USA. Napisał m.in. New Directions in Cross-Cultural Psychology (wspólnie z Fonsem van de Vijverem i Małgorzatą Chodynicką).

Kulturowe ramy zachowań społecznych Książka jest podróżą po świecie psychologicznej różnorodności i próbą odpowiedzi na pytania o kulturowe uwarunkowania ludzkiego myślenia, odczuwania oraz zachowań wśród swoich i z obcymi. Z tego znakomitego podręcznika o kulturowej różnorodności można dowiedzieć się, dlaczego kultura honoru sprzyja agresji, gdzie konformizm jest cnotą, jak definiują swą tożsamość osoby w różnych kulturach, komu zależy na poczuciu własnej wartości, a komu na zachowaniu twarzy, gdzie leżą szczęśliwe kraje, czy miłość romantyczna jest zjawiskiem uniwersalnym.

 

Prof. dr hab. BOGDAN WOJCISZKE jest psychologiem społecznym. Pracuje w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się między innymi spostrzeganiem społecznym. Napisał wiele książek, m.in. Teorię schematów społecznych, Psychologię miłości i Człowieka wśród ludzi.


Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem? Czy błądzić jest rzeczą ludzką? Czy warto     być przyzwoitym i czy zemsta jest rozkoszą bogów? Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. Bogdan Wojciszke znakomitym językiem, lekko i z humorem, wynikającym z mądrego dystansu do naszych mniemań o sobie, opowiada o tym, jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty.
 

„Teofrasty” rozdane!

Profesor Paweł Boski i profesor Bogdan Wojciszke zostali laureatami Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez redakcję „Charakterów” za najlepszą książkę psychologiczną roku. W plebiscycie Czytelników wygrała książka dr Ewy Woydyłło.


Laureaci i ich książki

Dr EWA WOYDYŁŁO jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Batorego. Autorka wielu książek, m.in.: Sekrety kobiet, Poprawka z matury, W zgodzie ze sobą.
 

Rak duszy. O alkoholizmie Książka jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń autorki, która zajmuje się leczeniem uzależnień. To opowieść o jej własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień, w której zawarta jest wiedza o tym, czym jest uzależnienie, porady, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym, oraz wiara w to, że można nauczyć się kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele.

Prof. dr hab. PAWEŁ BOSKI jest psychologiem kulturowym, wykładowcą w SWPS. Kieruje Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN. Pracował na Uniwersytecie Jos w Nigerii, wykładał też w Kanadzie i USA. Napisał m.in. New Directions in Cross-Cultural Psychology (wspólnie z Fonsem van de Vijverem i Małgorzatą Chodynicką).
 

Kulturowe ramy zachowań społecznych Książka jest podróżą po świecie psychologicznej różnorodności i próbą odpowiedzi na pytania o kulturowe uwarunkowania ludzkiego myślenia, odczuwania oraz zachowań wśród swoich i z obcymi. Z tego znakomitego podręcznika o kulturowej różnorodności można dowiedzieć się, dlaczego kultura honoru sprzyja agresji, gdzie konformizm jest cnotą, jak definiują swą tożsamość osoby w różnych kulturach, komu zależy na poczuciu własnej wartości, a komu na zachowaniu twarzy, gdzie leżą szczęśliwe kraje, czy miłość romantyczna jest zjawiskiem uniwersalnym.

Prof. dr hab. BOGDAN WOJCISZKE jest psychologiem społecznym. Pracuje w Instytucie Psychologii PAN i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się między innymi spostrzeganiem społecznym. Napisał wiele książek, m.in. Teorię schematów społecznych, Psychologię miłości i Człowieka wśród ludzi.


Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem? Czy błądzić jest rzeczą ludzką? Czy warto być przyzwoitym i czy zemsta jest rozkoszą bogów? Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. Bogdan Wojciszke znakomitym językiem, lekko i z humorem, wynikającym z mądrego dystansu do naszych mniemań o sobie, opowiada o tym, jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty.
 

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Ewa Woydyłło

Rak duszy. O alkoholizmie

Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2009

 

Książka jest podsumowaniem wieloletnich doświadczeń autorki, która jako psycholog zajmuje się leczeniem uzależnień. To opowieść o własnej drodze do zawodu terapeuty uzależnień, w której zawarta jest wiedza o tym, czym jest uzależnienie, porady, jak z nim walczyć przy pomocy ruchu AA i jak żyć z uzależnionym oraz wiara w to, że można nauczyć się kierować własnym życiem i osiągać zamierzone cele. A wszystko dlatego, że „wszyscy jesteśmy od czegoś uzależnieni” i „nikogo nie możemy zmienić”. Co najwyżej siebie. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Maria Orwid

Trauma

Wydawnictwo Literackie,

Kraków 2009

 

Trauma – uraz, rana, ślad po przeżyciu, który pozostaje na całe życie – ale także pojęcie, które w ostatnich latach stało się kluczem do nowego sposobu opisywania człowieka i społeczeństwa.

Trauma może dotykać jednostki (trauma indywidualna) po doznaniu przemocy, molestowania seksualnego, śmierci bliskiej osoby, choroby psychicznej. Może dotyczyć zbiorowości (trauma kolektywna) – np. trauma transformacji.

Książka o bolesnych, granicznych doświadczeniach – pisana przez psychiatrę o wybitnej indywidualności i niekonwencjonalnych poglądach – pokazuje, jak z nimi żyć i jak można pomóc ludziom po traumatycznych przeżyciach.

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Bogdan Wojciszke

Kobieta zmienną jest

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2009

 

Czy kobieta jest zmienna? Czy każdy jest kowalem swego losu? Czy naprawdę kto z kim przestaje, taki się staje? Czy miłość niejedno ma imię, a szczęście zależy od nas samych? Dzięki tej książce czytelnik dowie się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. (AK)

 

(...) Niech jednak nie zwiedzie czytelnika lekka forma tej książki. Nie zalecałabym jej lektury przed snem, zmusza bowiem do myślenia i nie pozostawia obojętnym. Czasami efektem jest rozbawienie, czasami zdumienie, czasami zaś niepokój lub wręcz irytacja: czy aby na pewno jest tak, jak z żelazną logiką dowodzi Autor? Kontrowersyjne tezy doskonale testują naszą wytrzymałość na sytuację, gdy fakty kłócą się z utartymi poglądami. Tym gorzej dla faktów? W tym wypadku nie jest to takie proste. (...)

Ewa Gruszczyńska

Kategoria: KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Bogdan Wojciszke

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Gdańsk 2009

 

Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem? Czy najtrudniej jest poznać samego siebie? Czy błądzić jest rzeczą ludzką? Czy warto być przyzwoitym i czy zemsta jest rozkoszą bogów? Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia. Bogdan Wojciszke znakomitym językiem, lekko i z humorem, wynikającym z mądrego dystansu do naszych mniemań o sobie, opowiada o tym, jak dalece nasze powszechne wyobrażenia o ludzkiej naturze mogą być zgodne z psychologiczną wiedzą, za którą stoją naukowe badania i eksperymenty. (AK)

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Diagnoza psychologiczna

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gdańsk 2009

Znakomity nowoczesny podręcznik diagnozy psychologicznej rozumianej jako profesjonalna kompetencja psychologa teoretyka i praktyka. Autorka, znawczyni tematu, prezentuje tę kompetencję jako określonego rodzaju wiedzę, umiejętności i wartości, które należy kształtować w toku jej nabywania. Książka jest adresowana głównie do studentów psychologii, ale także do psychologów praktyków: klinicystów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także konsultantów zajmujących się selekcją i rekrutacją pracowników. Czytelnik znajdzie tu rzetelne omówienie modeli, metod i technik diagnostycznych, szczegółowe przedstawienie rozmaitych kompetencji (i tych fundamentalnych, i tych cząstkowych), a także wiele cennych wskazówek odnoszących się do kwestii etycznych. Niewątpliwą zaletą tej książki jest jej przemyślana struktura, a także autorski sposób prezentacji omawianych zagadnień, co sprawia, że czyta się ją z dużym zainteresowaniem. (AK)

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Jarosław Orzechowski, Krzysztof T. Piotrowski, Robert Balas, Zbigniew Stettner (red.)

Pamięć robocza

Wydawnictwo SWPS Academica,

Warszawa 2009

 

Pamięć robocza jest stosunkowo nowym pojęciem w psychologii – liczy niespełna 50 lat, a prawdziwe zainteresowanie nią badaczy trwa jeszcze krócej, bo około 30 lat. Przez ten czas nagromadziło się jednak mnóstwo danych z badań i koncepcji teoretycznych, które zasługują na podsumowanie i systematyzację. Mimo licznych monografii poświęconych pamięci roboczej w światowej literaturze naukowej, brak było podobnego, całościowego opracowania w języku polskim. Prezentowana książka jest pierwszą w Polsce publikacją poświęconą pamięci roboczej. Jej znaczenie jest tym większe, że badania dotyczące pamięci roboczej rozwijają się w ostatnich latach niezwykle intensywnie. Jak podkreśla prof. Tomasz Maruszewski, jeden z recenzentów tomu, pamięć robocza ma szanse znaleźć się w centrum zainteresowania psychologów poznawczych przez najbliższe dziesięć lat, zajmując miejsce uwagi, która królowała w badaniach w poprzednich dziesięcioleciach. Pamięć robocza będzie więc nie tylko podręcznikiem dla studentów, ale też dla doktorantów oraz badaczy zainteresowanych rozwijaniem badań z tego zakresu. (AK)

Strona 1 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu