You are here:EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Krzysztof Korzeniowski
Polska Akademia Nauk
Instytut Psychologii
Warszawa 2010

Gdybym został zapytany o to, jaka jest główna cecha monografii Krzysztofa Korzeniowskiego, to powiedziałbym, że jest to książka ciekawa. […] Miałem też okazję, by podziwiać jej Autora za erudycję. Krzysztof Korzeniowski nie ogranicza się bowiem w swoich analizach do perspektywy psychologicznej, sięga też po źródła socjologiczne, filozoficzne, historyczne, antropologiczne i politologiczne.

Tym, co często mnie ostatnio drażni podczas lektury prac psychologicznych, jest awersja naszej dyscypliny do własnej historii. Często cytowane są wyłącznie prace najnowsze, publikowane w ostatniej dekadzie. Istotą nauki jest zaś jej kumulatywność. Monografii Korzeniowskiego nie można postawić tego zarzutu. Autor doskonale integruje wiedzę „klasyczną” z najnowszymi odkryciami i teoriami. Pokazuje zatem właśnie kumulatywność nauki.

Dariusz Doliński

Aleksandra Tokarz(red.)
Towarzystwo Naukowe KUL,
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Lublin 2010


Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie są zróżnicowane – zarówno w deklaracjach jawnych, jak i ukrytych – i rozpościerają się od aprobaty neopozytywistycznych reguł uprawiania nauki aż do akceptacji koncepcji personologicznych, które – przynajmniej w sferze teorii, bo praktyka metod wywodzących się z tego nurtu bardzo się zobiektywizował – pozostawiają badaczowi sporą swobodę w budowaniu teorii, o to w szerokim zakresie. 
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2010

 

Kolejna publikacja Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys związana z tematyką upośledzenia umysłowego. Przez te wszystkie lata problematyka upośledzenia umysłowego stanowiła jeden z głównych obszarów zainteresowań badawczych autorki. 
W prezentowanej książce, autorka nazywa rzeczy po imieniu, ma odwagę pisać wprost, o upośledzeniu umysłowym, co stanowi niebywałą siłę tego tekstu i sprawia, że jest on prawdziwy i wiarygodny.

Zbigniew Łoś
Wydawnictwo Uniwersyetetu Wrocławskiego
Wrocław 2010

 

Tematem publikacji jest rozwój psychiczny człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w dorosłości. W przyjętej przez autora koncepcji wyodrębniono cztery warstwy psychiki (witalności, adaptacji, upodmiotowienia i uduchowienia). Przyjęto, iż rozwój psychiczny człowieka przebiega w czterech okresach życia, nazwanych dzieciństwem, młodością, dojrzałością i starością.

Wiesław Łukaszewski
Wydawnictwo Smak Słowa
Sopot 2010

Czy ludzie myślą o śmierci? Czy zwykły człowiek boi się jej? Dlaczego niektórzy decydują się na samobójstwo? Czym jest teoria opanowania trwogi?

Anna Maria Zawadzka (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

 

W książce zostały połączone elementy psychologii i teorii organizacji. Autorzy skupili się na kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak: wielokulturowość w organizacji, kariera i rozwój zawodowy, motywowanie, zaangażowanie i emocje w pracy, wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa. Psychologiczne ujęcie pomaga w zrozumieniu mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji i przyczynić się do bardziej efektywnego jej funkcjonowania.

Piotr K. Oleś
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011


„Psychologia człowieka dorosłego” to nowoczesny podręcznik, poświęcony zagadnieniom psychologii rozwojowej dorosłych. Prezentuje całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości, zawiera treści objęte minimum programowym studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami psychologii osobowości.
Dominika Maison
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

Badania jakościowe, chociaż od lat pełnią ważną rolę w podejmowaniu decyzji marketingowych, prowadzone i wykorzystywane są dosyć intuicyjnie. Autorka przekonuje, że w świetle dokonań współczesnej psychologii należy zrewidować tradycyjne spojrzenie na konsumenta.
Stanisław Leon Popek
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2010

 

Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. 

Jagoda Cieszyńska
Omega Stage Systems
Kraków 2011

 

Książka przeznaczona jest dla logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodzin dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.

Strona 1 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu