You are here:EDYCJA 2013»Książki nominowane

Książki nominowane

Paweł Fortuna
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Przyznanie się do porażki nie jest niczym przyjemnym. Należy odnosić wyłącznie sukcesy. Wszystko inne jest dziś objęte wstydliwym milczeniem. A przecież nie da się przeżyć życia bez mniejszych lub większych niepowodzeń. Z prawdziwą ulgą sięga się zatem po książkę Pawła Fortuny, który odczarowuje to zjawisko, pozbawia je odium przekleństwa i po prostu przygląda mu się z wnikliwością badacza. I cóż się wtedy okazuje?
Piotr Szarota
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

„Uśmiech jest na tyle powszechnie spotykaną ekspresją mimiczną, że można rzec, iż jest ekspresją uniwersalną. Jednak – jak pokazuje Autor – jego znaczenie już nie jest uniwersalne, lecz w bardzo dużym stopniu zależy od kontekstu. Uśmiech pojawia się na ustach nie tylko wtedy, gdy człowiek jest szczęśliwy, rozbawiony i swobodny, ale także wtedy, gdy czuje się niezręcznie, jest zawstydzony lub obrażany.
Wiesław Łukaszewski, Dariusz Doliński, Aleksandra
Fila-Jankowska, Tomasz Maruszewski, Agnieszka
Niedźwieńska, Piotr Oleś, Tomasz Szkudlarek
Smak Słowa

„Znakomity zestaw Autorów zawartych w książce myśli to jej podstawowa i niezbywalna zaleta. Najwybitniejsi polscy
psychologowie podczas kilku spotkań debatowali nad tym, czym jest tożsamość. Efektem tych rozmów, które łączy osoba profesora Łukaszewskiego, jest trzecia już z serii »Bliżej psychologii« pozycja. Tak jak i pozostałe jest schludnie wydana, za co należą się słowa uznania pod adresem wydawnictwa.
Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka,
Paulina Pawlicka (red. naukowa)
Oficyna Wydawnicza „Impuls”

„Debata dotycząca równości płci, znaczenia płci w życiu społecznym i funkcjonowaniu psychicznym wydaje się odzwierciedlać fundamentalne różnice w postrzeganiu rzeczywistości jako dualnej (biel i czerń) lub opartej na ciągłych wymiarach (odcienie szarości). W debacie tej brakuje jednak rzetelnych, popartych naukowymi dowodami tez i twierdzeń.
Józef Maciuszek
Wydawnictwo Naukowe PWN

„Monografia Józefa Maciuszka wyróżnia się spośród innych zgłoszonych książek nowatorskością i aktualnością prezentowanych treści, a jednocześnie ścisłym nawiązaniem do głównego nurtu światowej psychologii. Automatyzmy
i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego są napisane świetną, komunikatywną i przystępną nawet dla niespecjalistów polszczyzną.
Sławomir Śpiewak
Wydawnictwo Naukowe Scholar

„Książka Sławomira Śpiewaka jest wyjątkowa z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze porusza niezbyt często opisywany w polskiej literaturze psychologicznej problem tzw. rozgrzewki poznawczej, czyli zjawiska polegającego na tym, że system przetwarzania informacji w wyniku wcześniejszego zaangażowania w wykonywanie określonych czynności poznawczych i pobudzenia o charakterze energetycznym może mobilizować się do wysiłku, który nie jest możliwy bez zaistnienia owego wcześniejszego »rozgrzania«.
Maria Lewicka
Wydawnictwo Naukowe Scholar


„Autorka analizuje nowy w psychologii, bardzo ciekawy temat miejsca oraz relacji, jakie łączą człowieka z miejscem.
Zagadnienie to jest interesujące nie tylko dla psychologów, dlatego w jego analizie porusza się cały czas na styku między psychologią a architekturą, geografią, historią oraz analizą języka, wykazując przy tym świetną orientację w tych dziedzinach.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu