You are here:EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe»Psychologia człowieka dorosłego
poniedziałek, 13 czerwiec 2011 14:04

Psychologia człowieka dorosłego

Piotr K. Oleś
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011


„Psychologia człowieka dorosłego” to nowoczesny podręcznik, poświęcony zagadnieniom psychologii rozwojowej dorosłych. Prezentuje całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości, zawiera treści objęte minimum programowym studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami psychologii osobowości.


„Książka ta obok waloru poznawczego posiada także liczne walory dydaktyczne. Znajdziemy w niej, obok klasycznych teorii i znanych badań, kompetentne omówienie najnowszych osiągnięć teoretycznych i empirycznych psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia wraz z licznymi odniesieniami do najnowszych odkryć neuronauki. Autor posiada przy tym rzadką umiejętność omawiania złożonych zagadnień w sposób „krótki” i zrozumiały także – jak sądzę – dla Czytelników mniej zaawansowanych w studiach psychologicznych.”

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Trempały

„Monografia profesora Olesia pozwala lepiej zrozumieć psychologiczne aspekty dorosłości, przede wszystkim problem zmian naszej osobowości na przestrzeni życia. W sposób bardzo ciekawy omówione zostały kwestie związane z kryzysem połowy życia oraz rola aktywności własnej (a nie tylko czynników zewnętrznych) w dokonujących się w naszym życiu przemianach, dzięki którym stajemy się bardziej dojrzali i lepiej radzimy sobie z kolejnymi wyzwaniami. W tym względzie szczególnie interesujące jest ukazanie związku dojrzałości z mądrością oraz znaczenie efektywnego planowania i celowego wykorzystywania czasu dla zdrowia i samooceny. (...) „Psychologia człowieka dorosłego” to wspaniale napisany podręcznik psychologii rozwoju, który, mimo złożoności omawianych problemów, czyta się z ogromną przyjemnością i zaciekawieniem.”  

Michał Harciarek

„Tym co zdecydowanie wyróżnia książkę spośród innych jest fakt, że nie tylko opisuje stan wiedzy, ale także wskazuje nowe obszary badawcze, otwarte pytania oraz odpowiedzi, które nie są w pełni zadowalające. Dzięki temu może stanowić inspirację dla dalszych badań pokazując, że psychologia nie jest dziedziną skostniałej wiedzy, którą studenci powinni opanować, ale dynamicznie rozwijającą się nauką, w której jest wiele miejsca dla twórczych idei przyszłych pokoleń.”

Mariola Łaguna

„Autor nie trzyma się sztywno jednego podejścia teoretycznego, ale odwołuje się do wiedzy empirycznie potwierdzonej, pochodzącej z różnych podejść badawczych. Mocną stroną książki jest również zawarta w niej autorska wizja rozwoju człowieka dorosłego. Autor pisze w sposób prosty, przystępny, a jednocześnie wierzy w inteligencję Odbiorcy. Unika oświecania Go dogmatyczną wiedzą, chce natomiast zachęcić Go do myślenia nad poruszanymi kwestiami. Dlatego też pokazuje wątpliwości i kontrowersje wokół podejmowanych zagadnień.”

Małgorzata Puchalska-Wasyl

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu