You are here:EDYCJA 2009»Książki nominowane»Osobowość, stres a zdrowie

Osobowość, stres a zdrowie

osobNina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2008

Zkońcem lat 70. psychologia w sposób systematyczny zajęła się naszym zdrowiem – i to zarówno od strony teoretycznej, formułując teorie i modele zdrowia, jak i praktycznie, badając jego różnorakie uwarunkowania. Powstał nowy dział psychologii stosowanej: psychologia zdrowia. Książka Osobowość, stres a zdrowie to wyczerpujący przegląd dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie, do których to dokonań autorzy tomu w znacznym stopniu się przyczynili. Jest to znakomita, przejrzysta synteza ustaleń dotyczących związków zdrowia i choroby ze stresem – ukazuje złożoność tych relacji, modyfikowanych przez właściwości osoby i sposób, w jaki radzi sobie ona ze stresem.

 

Wyjaśnia też mechanizmy, które odpowiadają za relacje między osobowością, stresem a zdrowiem. Książka jest znakomitym punktem wyjścia do stawiania kolejnych hipotez i prowadzenia dalszych badań. Z drugiej zaś strony osobom zawodowo zajmującym się zdrowiem dostarcza ona znakomitej podstawy teoretycznej ich pracy.

 

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu