You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe»Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności
piątek, 01 czerwiec 2012 10:34

Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności

Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2011

OD WYDAWCY:

Żyjemy w kulturze konsumpcji. Konsumpcja towarzyszy prawie wszystkim aspektom naszego codziennego funkcjonowania. Fakt ten ma istotne konsekwencje psychologiczne, jeśli chodzi o tożsamość jednostkową, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia i dobrostanu psychicznego.

Jednak konsumpcja to zjawisko, którego nie można zrozumieć na gruncie jednej dyscypliny naukowej.Dlatego niniejsza książka zawiera refleksje teoretyczne i prezentuje wyniki badań zarówno psychologów, jak i ekonomistów i socjologów, systematyzujące wiedzę na temat różnych aspektów tego zjawiska w kontekście jakości życia człowieka. Część 1 Życie w konsumpcji zawiera teksty opisujące konsumpcję jak istotny aspekt kultury, w której zanurzone są jednostki realizujące w niej swoje cele i zadania życiowe.

Z kolei w części 2 Konsumpcja w życiu uwaga autorów skoncentrowana jest na jednostce i na tym, w jakim miejscu i w jaki sposób lokuje ona konsumpcję w swoim życiu.

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu