You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe»Psychoterapia filozoficzna. O usprawnianiu rozumu i leczeniu psychiki
poniedziałek, 11 czerwiec 2012 13:41

Psychoterapia filozoficzna. O usprawnianiu rozumu i leczeniu psychiki

Lech Ostasz
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka łączy walory poradnika i podręcznika podstaw psychoterapii opartej na klasycznej filozofii greckiej. Refleksji nad sobą może służyć myśl Sokratesa, Arystotelesa, Demokryta, Epikura, Cycerona i innych starożytnych mędrców. W książce zostały zebrane różne filozoficzne drogi poszukiwania „złotego środka”, odnoszące się do modelu człowieka i sposobów poznawania świata, ludzkiej logiki, błędnego myślenia, etyki, filozofii życia, światopoglądu czy metafizyki.

Wywody autora ubarwiają pobudzające wyobraźnię aforyzmy łacińskie i greckie, których nie uczymy się już w szkołach, choć pokazują one uniwersalną, archetypową prawdę o nas i naszych codziennych dylematach. Książka jest swoistym przewodnikiem autoterapeutycznym, który może uzupełnić psychoterapię; może też zainspirować terapeutów do głębszej refleksji nad sobą i stosowanymi metodami psychoterapii.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu