You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe»Progi narodzin. Rola teorii w pracy psychoanalitycznej. Doświadczenia własne
poniedziałek, 11 czerwiec 2012 14:05

Progi narodzin. Rola teorii w pracy psychoanalitycznej. Doświadczenia własne

Katarzyna Walewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2011

OD WYDAWCY:

Książka jest ambitną próbą zintegrowania licznych źródeł inspiracji, nabytych w ciągu lat profesjonalnego rozwoju, mająca na celu oparcie doświadczeń klinicznych na stabilnym gruncie teorii. Spektrum źródeł jest bardzo bogate i jasno pokazuje niedogmatyczną otwartość poszukiwań umysłu.

Oprócz dobrze znanych w Polsce dzieł Freuda i Klein autorka wykorzystuje prace innych autorów: brytyjskich (zwłaszcza Winnicotta i Biona), amerykańskich (takich jak Mahler i Ogden), a przede wszystkim francuskich - przy czym od wielu z nich dr Walewska uczyła się osobiście.
 
Chociaż istnieją różnice w anglosaskiej i francuskiej tradycji psychoanalitycznej, w swoim poszukiwaniu użytecznej konceptualizacji autorka wychodzi poza specyficzną identyfikację z nimi. Szczególną wartość ma rozdział dotyczący historii polskiej psychoanalizy. Pozwala on lepiej zrozumieć wkład takich autorów, jak Markuszewicz, Bychowski, Bornsztajn, Dąbrowski i Malewski. Równie interesująca jest humanistyczna interpretacja Jerzego Kmity oraz dyskusja nad pracą i modelem terapeutycznym Janusza Korczaka, która intuicyjnie ma głęboki sens.

Warto zauważyć, że polska psychoanaliza, chociaż zablokowana przez lata okupacji i późniejszą niechęć komunistycznej władzy, ma ciągłą, blisko stuletnią historię.Książka łączy głównie zagadnienia teoretyczne z pracą kliniczną. Szczególnie innowacyjne jest badanie fantatyzmu dziecięcego. 

Z recenzji prof. dr hab. Emanuela Bermana

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu