You are here:EDYCJA 2014»Książki zgłoszone»Książki naukowe»Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży
piątek, 30 maj 2014 12:39

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży

Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski
wydawca: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Stowarzyszenia Edukacji bez Granic im. wiceadmirała Józefa Unruga

książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

OD WYDAWCY:

Zabawa jako metoda diagnozy wydaje się być ważnym źródłem treści odzwierciedlających przeżycia, uczucia i postawy dziecka wobec różnych osób i innych elementów rzeczywistości. W zabawie nawet trudne doświadczenia przekazywane są spontanicznie poprzez aktywność będącą naturalnym sposobem funkcjonowania dziecka w okresie rozwojowym. Jednocześnie forma i treść zabawy stanowią często źródło wiedzy o doświadczeniach dziecka, do których trudno uzyskać dostęp w innych sposób.

Zdaniem autorów diagnoza relacji z innymi i emocji dziecka przy pomocy technik zabawowych jest pożytecznym narzędziem uzupełniającym inne metody diagnostyczne lub/i pozwalającym na zweryfikowanie postawionych hipotez. Metoda ta winna jednak być traktowana z ostrożnością należną technikom w mniejszym stopniu niż kwestionariuszowe ustrukturyzowanym i wykorzystywana, jako jedna z metod, których używa w swej pracy diagnosta. (...)

Sądzimy zatem, że zaprezentowane w książce metody diagnozy przy pomocy zabawy będą szczególnie użyteczne w sytuacjach kryzysowych, które skutkują przeżywaniem przez dziecko szeregu napięć emocjonalnych.

 

 

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu