You are here:EDYCJA 2015»Książki zgłoszone»Książki naukowe»Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej
wtorek, 19 maj 2015 15:13

Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej

Dorota Jasielska,

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

OD WYDAWCY:

Książka składa się z trzech zasadniczych części: (1) przeglądu dotychczasowych badań i koncepcji dotyczących poczucia szczęścia oraz najważniejszych wniosków z nich płynących, (2) prezentacji własnej koncepcji źródeł szczęścia i opis badań własnych dotyczących znaczenia emocji pozytywnych o różnych źródłach w kształtowaniu poczucia szczęścia, (3) podsumowania oraz najważniejszych implikacji przytoczonych tez dla rozwoju osobistego (wraz z przykładem ćwiczeń) oraz społecznego (w różnych obszarach życia).

Książka została napisana z myślą o osobach zainteresowanych psychologicznymi uwarunkowaniami poczucia szczęścia. Zainteresuje adeptów nauk społecznych, a także praktyków - psychologów, nauczycieli, pedagogów i wszystkich, którzy w swojej pracy mogą mieć wpływ na kształtowanie się osobowościowych przesłanek poczucia szczęścia oraz obserwują, jak dobrostan psychiczny przekłada się na funkcjonowanie w życiu społecznym.

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu