You are here:EDYCJA 2015»Książki zgłoszone»Książki naukowe»Temperament w pierwszym roku życia
środa, 20 maj 2015 11:31

Temperament w pierwszym roku życia

Wojciech Łukasz Dragan,

Wydawnictwo Naukowe Scholar

OD WYDAWCY:

W prezentowanej książce omówiono badanie dotyczące relacji między zmiennością genetyczną oraz środowiskiem prenatalnym a wymiarami temperamentu niemowląt. Autor, z jednej strony przedstawia w jaki sposób czynniki te odrębnie przekładają się na zachowanie dzieci, z drugiej zaś ukazuje ich interakcję. Monografia skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych wczesnymi etapami rozwoju dziecka.

Opinię dotyczącą monografii dra Wojciecha Łukasza Dragana Temperament w pierwszym roku życia – uwarunkowania genetyczne i środowiskowe można podsumować tylko jednym krótkim określeniem – znakomita.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bogdana Zawadzkiego

Celem recenzowanej monografii jest prezentacja wyników badań realizowanych w ramach autorskiego projektu. (...) Dotyczył  on zwłaszcza analizy roli stresu prenatalnego i jego znaczenia dla dalszego rozwoju dziecka. W tym zakresie badania Autora należą do unikatowych . Przedstawione w pracy badania podejmują zatem kwestie niezmiernie istotne dla badań podstawowych w psychologii. Mają także walor aplikacyjny.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Eleonory Bielawskiej-Batorowicz, prof. UŁ

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu