You are here:EDYCJA 2015»Książki nominowane»Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych
piątek, 02 październik 2015 11:36

Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych

Dr Beata Bugajska, jest pedagogiem i gerontologiem społecznym, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim
Dr Celina Timoszyk-Tomczak,
psycholog, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Szczepan Grzybowski:  Książka przedstawia w sposób rzeczowy, dokładny i atrakcyjny autorską metodę pracy z grupą osób starszych mającą na celu rozwój osobisty, usprawnienie codziennego funkcjonowania oraz większą satysfakcję życiową seniorów. Autorki opierają swój warsztat na rzetelnych podstawach naukowych (m.in. teorie i badania Tulvinga, Eriksona) a poprzez trafną i obrazową metaforykę podróży i bagaż praktyki potrafią doskonale go opisać, zaprezentować, czy też „sprzedać”. Jest to tytuł z pogranicza książki naukowej i popularnonaukowej, co dodaje mu tylko wartości, bowiem treści w nim zawarte są przedstawione w sposób bardzo kompetentny a równocześnie przystępny. Na uwagę zasługuje też przejrzysta, funkcjonalna i schludna forma prezentacji ćwiczeń na kolejnych etapach „podróży” (pośród nich nieliczne, ale obrazujące ważkie elementy ilustracje). Dzieło ucieleśnia ducha psychologii stosowanej w najlepszym z możliwych wymiarów.

 

Książka jest pozycją nie tylko nowatorską, przedstawiającą nowy i atrakcyjny sposób pracy z osobami starszymi, ale przede wszystkim niesłychanie  p o t r z e b n ą. Uważam że aktywizowane osób starszych, poprawianie jakości ich życia, pomoc w pracy nad sobą tak w wymiarze szczegółowym, powszednim jak i holistycznym, w perspektywie całego życia jest, zwłaszcza w naszym kraju, największym wyzwaniem dla psychologów. Autorki odpowiadają na to zapotrzebowanie książką – drogowskazem, czy też mapą, ukazującą praktykom jak skutecznie, przy wykorzystaniu zaprezentowanych technik pomagać ludziom starszym w pracy nad sobą. Jako probierz wielkiej wartości książki polecam zapoznać się z opisem prostej techniki „pracy z teraźniejszością” , mianowicie „Przedstawię ci kogoś ważnego” (str. 135). Tytuł ten powinien być pozycją  o b o w i ą z k o w ą  dla pracowników uniwersytetów trzeciego wieku czy też domów opieki a warsztaty powinny wejść na stałe do programu tych placówek. Książka może się też przysłużyć samym seniorom zorganizowanym w klubach albo przyjacielskich gronach, które po lekturze i pod mniej lub bardziej czujnym okiem obserwatora-prowadzącego mogłyby spróbować zrealizować miniwarsztaty (wybór ćwiczeń i aktywności opisanych w książce) w swoim zakresie.

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu