You are here:EDYCJA 2015»Książki nominowane»Rozmowy o rozwoju osobowym
piątek, 02 październik 2015 12:31

Rozmowy o rozwoju osobowym

Maria Jarymowicz - profesor psychologii. Autorka programów badań poświęconych problematyce tożsamości, podmiotowości, emocji, uprzedzeń, otwartości na świat i altruizmu.

Anna Szuster - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada psychologię społeczną.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Julia Barlińska: Książka  jest zbiorem przemyśleń autorek –  ujętych w formie przystępnie napisanego dialogu – na temat szeroko rozumianych właściwości psychiki człowieka warunkujących rozwój osobowy na przestrzeni całego życia. Pozycja ta, z jednej strony stanowi bogaty przegląd zarówno koncepcji teoretycznych, jak i wyników badań psychologii polskiej jak i światowej z dziedziny psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości. Z drugiej strony – osadza te koncepcje w nowatorskim sposobie myślenia o rozwoju osobowym.

Autorki rozwój osobowy pojmują jako szereg procesów przemian zachodzących na różnych szeroko zakrojonych poziomach funkcjonowania, które mogą zachodzić w toku całego życia i są w większości zależne od motywacji podmiotu. Tak rozumiany rozwój umożliwia zmianę ujętą w podtytule „od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizm”. Uważam, że pozycja ta najpełniej, spośród nominowanych w tym roku książek w kategorii popularno-naukowe, spełnia warunki postawione w kryterium pierwszym. Zawarte w niej treści pozwalają odpowiedzieć na wszystkie trzy postawione pytania pozytywnie.

Książka „Rozmowy o rozwoju osobowym”, pomimo poruszanej stosunkowo trudnej problematyki jak na pozycję o charakterze popularno-naukowym, jest napisana w formie lekkiej i przystępnej rozmowy. Specyfika dialogu między autorkami, które dzieląc się przemyśleniami nad uwarunkowaniami i mechanizmami rozwoju osobowego umiejętnie wplatają odniesienia do różnych konstruktów teoretycznych czy doniesień empirycznych, sprawia, że te trudne treści stają bardziej przystępne dla szerokiego odbiorcy – nie tylko psychologów. Dodatkowo odbiór treści i uporządkowanie wyników badań, do których autorki w rozmowie się odwołują, ułatwiają czytelnikowi zawarte w książce ramki.

Książka „Rozmowy o rozwoju osobowym” efektywnie pokazuje powiązania miedzy wynikami badań naukowych – zarówno klasycznych jak i specjalistycznie odnoszących się do tematu (realizowanych w zespołach autorek) a zagadnieniami zmiany w toku rozwoju osobowego. Jest to próba odpowiedzi na odwiecznie zadawane sobie i wciąż aktualne pytania „Co człowieka wyróżnia?”, „Jak być lepszym człowiekiem?” przez pryzmat wyników badań z dziedziny psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości. Uważam, że książka może być przydatna w kształceniu studentów różnych kierunków humanistycznych i nauk społecznych – szczególnie tych, którzy skupiają się na tematyce rozwoju, wychowania i samodoskonalenia.

Książka „Rozmowy o rozwoju osobowym” zawiera spis treści, ramki podsumowujące najważniejsze badania, które przytaczają autorki w rozmowie, aneks pojęć wartych rozważenia oraz ciekawe wypowiedzi uczonych, które autorki zapytały „Co szczególnego może osiągnąć człowiek w toku swego rozwoju?” . Odpowiedzi te wyróżnione są w tekście innym kolorem czcionki.

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu