You are here:EDYCJA 2015»Książki nominowane»Jan Strelau. Poza czasem
piątek, 02 październik 2015 12:49

Jan Strelau. Poza czasem

Jan Strelau, Agnieszka Wilczek, Jakub Balicki

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Monika Wróbel: Jan Strelau. Poza czasem to lektura mądra, dająca do myślenia i niezmiernie budująca. Nie jest to typowa publikacja popularnonaukowa, a raczej książka uniwersalna, którą można czytać na wiele sposobów. Po pierwsze, to bardzo wciągająca opowieść o wybitnym polskim psychologu – jego karierze, życiu prywatnym, a także przemyśleniach daleko wykraczających poza samą biografię. Po drugie, to subiektywna, ale ilustrowana konkretnymi przykładami, historia polskiej psychologii – od czasów trudnych, kiedy psychologię polską od psychologii zachodniej skutecznie oddzielała żelazna kurtyna, po czasy współczesne, gdy świat zachodni stoi dla Polaków otworem, a dokonania polskich psychologów coraz częściej przebijają się do świadomości międzynarodowej. Po trzecie, to swego rodzaju poradnik dla młodych naukowców u progu swojej kariery zawodowej. Dla nich rozmowa z Profesorem Janem Strelauem to opowieść o dążeniu do celu, sile woli i pokonywaniu przeszkód, o pracowitości i dobrej organizacji, o konieczności publikowania z myślą o odbiorcy, do którego nie dotrzemy, jeśli będziemy pisać wyłącznie po polsku. Wreszcie, to wzorowe zastosowanie dorobku psychologii temperamentu w praktyce.

Strelau z ogromną łatwością i naturalnością posługuje się swoją imponującą wiedzą, tłumacząc za jej pomocą własne zachowania (np. dużą wytrzymałość i skłonność do poszukiwania doznań). Dzięki temu czytelnik uzyskuje pogłębiony wgląd w mechanizmy tych zachowań, niejako „przy okazji” zapoznając się z wiedzą psychologiczną. Ta ogromna wielowarstwowość stanowi w moim przekonaniu największy atut książki.

Zapis rozmowy z Janem Strelauem jest bardzo dobrze zredagowany. Profesor opowiada barwnie, interesująco, nie gubi głównego wątku, nawet wprowadzając do swojej opowieści liczne dygresje. Mimo iż w pierwszej chwili sposób prowadzenia rozmowy przez Wilczek i Balickiego sprawia wrażenie dość chaotycznego, szybko można się do tego sposobu przekonać. Zamiast sztywnego, ograniczonego precyzyjnymi wytycznymi wywiadu mamy bowiem zapis naturalnej, interesującej rozmowy, która w centrum stawia Profesora Strelaua i jego przemyślenia.

Z powodów, o których wyżej, z książki w szczególności skorzystają studenci, chcący poszerzyć swoja wiedzę zdobytą w trakcie kursu z psychologii różnic indywidualnych. Często sprawia im bowiem trudność zrozumienie związków, jakie łączą wypracowane na gruncie polskim teorie temperamentu, których geneza sięga myśli Pawłowa i jego uczniów, z dokonaniami psychologów zachodnich. Lektura wywiadu z Profesorem Strelauem pozwoli im umieścić te teorie w szerszym kontekście historycznym i zrozumieć, jak powstawały. Jan Strelau. Poza czasem to także pozycja dla osób, które – nawet niewiele wiedząc na temat Jana Strelaua – chcą zapoznać się z historią życia osoby niezwykłej o bogatym i inspirującym życiorysie, która motywuje do pracy nad sobą.

Książka jest bardzo ładnie wydana, począwszy od okładki i wyklejki po skład tekstu i typografię. Cały wywiad ilustrowany jest fotografiami i innymi materiałami, które zaczerpnięto z archiwum Profesora (np. zeskanowanymi dyplomami i innymi dokumentami), które nie tylko czynią opowieść bardziej namacalną, ale też stanowią integralną część lektury (zdjęcia umieszczono bowiem nieprzypadkowo, każde z nich precyzyjnie tytułując i, dzięki temu, łącząc je z treścią rozmowy).

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu