You are here:EDYCJA 2010»Książki zgłoszone»Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych
poniedziałek, 02 sierpień 2010 12:27

Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych

Aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji pamięciowych,
Andrzej Hankała
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2009

Książka jest poświęcona jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej psychologii pamięci. W oparciu o bogatą literaturę przedmiotu autor poddaje wszechstronnym analizom aktywność umysłu w procesach wydobywania informacji starając się oddać niezwykle złożony, interaktywny i dynamiczny charakter owej aktywności, zachodzącej w sposób wieloetapowy na różnych poziomach systemu poznawczego, angażującej zarówno wysoce zautomatyzowane procesy umysłowe, jak i skomplikowane, intencjonalnie inicjowane strategie przypominania. W książce zostały zaprezentowane również badania, które miały na celu poszerzenie wiedzy o dynamice przebiegu procesów umysłowych podczas wybiórczego swobodnego odtwarzania informacji słownych oraz badania wykorzystujące dane o dynamice przebiegu wybiórczego swobodnego odtwarzania dla rozwiązania istotnych problemów dotyczących mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.(nota Wydawcy)

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu