You are here:EDYCJA 2010»Książki nominowane»Książki naukowe»Kulturowe ramy zachowań społecznych
niedziela, 15 sierpień 2010 21:39

Kulturowe ramy zachowań społecznych

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Paweł Boski

Kulturowe ramy zachowań społecznych

Wydawnictwo Naukowe PWN oraz SWPS Academica

Warszawa 2009

Psychologia kulturowa to dynamicznie rozwijająca się dziedzina psychologii. Pokaźny już dorobek tego nurtu prezentuje pierwszy w Polsce podręcznik psychologii międzykulturowej, napisany przez polskiego autora. Paweł Boski sam ma ogromne doświadczenie w spotkaniach z innymi kulturami: przez wiele lat prowadził zajęcia na uczelniach w Nigerii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i krajach UE. Wykładał na kierunku Psychologia Stosunków Międzykulturowych w SWPS. Prowadził badania m.in. nad tożsamością kulturową. Książka jest podróżą po świecie psychologicznej różnorodności i próbą odpowiedzi na pytania o kulturowe uwarunkowania ludzkiego myślenia, odczuwania oraz zachowań wśród swoich i z obcymi. Z tego znakomitego podręcznika po kulturowej różnorodności można dowiedzieć się, dlaczego kultura honoru sprzyja agresji, gdzie konformizm jest cnotą, jak definiują swą tożsamość osoby w różnych kulturach, komu zależy na poczuciu własnej wartości, a komu na zachowaniu twarzy, gdzie leżą szczęśliwe kraje, czy miłość romantyczna jest zjawiskiem uniwersalnym...

 

Książka nie tylko dla studentów, ale także dla menedżerów i urzędników instytucji międzynarodowych, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, wolontariuszy organizacji pomocowych i zwykłych turystów. (AK)

(...) Podręcznik jest pierwszym w literaturze polskiej pogłębionym przedstawieniem psychologii międzykulturowej, pełni więc rolę wprowadzenia w nową dyscyplinę psychologiczną. Prezentuje podejmowane w jej obszarze najważniejsze zagadnienia teoretyczne oraz najbardziej znaczące programy badawcze. W tym sensie publikacja może inspirować do stawiania nowych pytań i otwierać nowe kierunki badań. Ponadto, co ważne, książka nie ogranicza się do mechanicznego referowania obecnego stanu wiedzy w psychologii międzykulturowej. Rysu oryginalności dodaje jej autorska propozycja dotycząca tego, jak można uprawiać tę dziedzinę psychologii (...).

Małgorzata Puchalska-Wasyl

 

(...) To dzieło monumentalne, powstające przez lata i dotyczące kwestii, które stają się kluczowe dla zrozumienia współczesnego świata. Podręcznik ten wypełnia poważną lukę na rynku wydawniczym. (...)

Ewa Gruszczyńska

 

(...) Pytanie o to, jak to jest być człowiekiem, wydaje się najbardziej ogólnym pytaniem w naukowej i potocznej psychologii. I jeśli potraktować zgłoszone w kategorii „książka naukowa” pozycje jako swoiste, dłuższe i krótsze akademickie odpowiedzi na nie, to „Kulturowe ramy zachowań społecznych” dają odpowiedzi najbardziej satysfakcjonujące, wyczerpujące poznawczo, wyważone, oparte na najlepszej współczesnej literaturze przedmiotu. (...)

Wiesław Baryła

 

(...) Książka Pawła Boskiego odpowiada nie tylko na zapotrzebowanie środowisk akademickich, ale także umożliwia zrozumienie innych kultur przeciętnemu czytelnikowi. Autor, posiadający niezwykle obszerną wiedzę naukową, podchodzi do psychologii międzykulturowej niezwykle przekrojowo. Dokładnie wyjaśnia, czym jest ta nowa i intensywnie rozwijająca się gałąź psychologii, przedstawia teorie próbujące opisać wymiary kultury. W jego podręczniku pojawiają się także liczne odwołania do klasycznych konstruktów psychologicznych (funkcje i struktury Ja, tożsamość, konformizm, stereotypy) tu interpretowanych i analizowanych w kontekście kulturowym. (...)

Sylwia Bedyńska


Książka Pawła Boskiego to napisany z rozmachem podręcznik psychologii międzykulturowej. Współcześnie, gdy dochodzi do intensywnych kontaktów (a nawet „zderzeń”) pomiędzy cywilizacjami, ta gałąź psychologii daje nam szansę na zrozumienie różnic w wartościach i regułach zachowań społecznych odmiennych populacji ludzkich.

Książka imponuje zakresem opisywanych informacji. Zawiera pogłębione omówienie najważniejszych teorii kulturowych uwarunkowań zachowań społecznych człowieka, a także przegląd najważniejszych problemów badawczych dotyczących różnic międzykulturowych. Podręcznik został napisany żywym językiem, autor nie boi się pisać w sposób subiektywny, przez co czytanie książki sprawia wrażenie słuchania ciekawego wykładu, a nie przełykania kolejnych porcji wypreparowanych ze smaku informacji. (...)

Marek Binder

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu