You are here:EDYCJA 2010»Książki nominowane»Książki naukowe»Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy
niedziela, 15 sierpień 2010 23:33

Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy

Kategoria: KSIĄŻKI NAUKOWE

Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar (red.)

Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy

Wyd. SWPS Academica

Warszawa 2009

 

Jest jedna dziedzina, w której każdy uważa się za eksperta – to wiedza na swój temat”, piszą w przedmowie do tomu jego redaktorzy, Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar. W kilka sekund potrafimy określić, czy jesteśmy koleżeńscy, wrażliwi. Bo że inteligentni, to wiemy na pewno. Ale skąd to wiemy? Na czym opieramy przekonania o sobie? Na ile są one trafne? Czy zależy nam na poznaniu prawdy, czy raczej na zachwycie nad sobą? Na te pytania odpowiadają teksty zawarte w tomie. Dotyczą one genezy samowiedzy, znaczenia wspomnień, samoobserwacji i społecznego kontekstu w poznawaniu siebie. Autorzy prezentowanego tomu dokonują przeglądu najnowszych badań i koncepcji na temat samowiedzy. Psychologia ostatnich lat przeżywa renesans badań nad „ja”. A jednocześnie brak było polskojęzycznej pozycji, która prezentowałaby osiągnięcia w tej dziedzinie. Książka znakomicie wypełnia tę lukę. Polecić ją można zarówno studentom, badaczom pokrewnych nurtów, jak i praktykom, którzy mają do czynienia z samowiedzą swych klientów. Każdy z nas – z różnych powodów – próbuje poznać siebie. Warto więc sięgnąć po tę książkę, by wiedzieć, jak to robimy, jakie mechanizmy kierują nami w procesie przybliżania się do siebie. (AK)

Choć tytuł książki może mylnie sugerować, że mamy tu do czynienia z pozycją raczej popularną, to jednak praca ta jest starannie opracowanym zbiorem tekstów o charakterze zdecydowanie naukowym, których treści stanowić mogą inspirację do licznych badań empirycznych. (...) Książka podejmuje jeden z fundamentalnych problemów psychologii – problem samoświadomości i samowiedzy. W poszczególnych rozdziałach autorzy w wyczerpujący, kompleksowy i przede wszystkim naukowy sposób próbują odpowiedzieć na intrygujące nas wszystkich pytania: skąd wiemy, jacy jesteśmy?, czy łatwo nam tę wiedzę modyfikować?, jakie są związki pamięci z samowiedzą?, jakie są nasze ograniczenia dotyczące samopoznania? W wyjaśnianiu źródeł samowiedzy znajdujemy odwołania nie tylko do szczegółowo opisanych wyników badań psychologicznych (psychologii poznawczej, społecznej, klinicznej, neuropsychologii), ale także do filozofii i niesłychanie ciekawych obserwacji antropologicznych. To interdyscyplinarne podejście sprawia, że czytelnik ma wyjątkową szansę zapoznać się z jedynym na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowym przeglądem teorii i danych empirycznych dotyczących samowiedzy, zawsze opatrzonym krytycznymi uwagami autorów. (...)

Michał Harciarek

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu