You are here:EDYCJA 2015»Książki nominowane

Książki nominowane

Agata Gosiąrowska jest doktorem psychologii i zarządzania, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej. 

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dr Monika Wróbel: Książka stanowi pierwszą w Polsce zwartą publikację w całości poświęconą psychologicznemu znaczeniu pieniędzy. Zaprezentowane w niej autorskie modele – dotyczące dwuwymiarowej struktury postaw wobec pieniędzy oraz koncentracji na sobie jako podstawy psychologicznego znaczenia pieniędzy – stanowią niewątpliwy wkład Autorki nie tylko do psychologii polskiej, ale także światowej. Co ważne, oryginalne pomysły są wyraźnie osadzone w dotychczasowym dorobku psychologii – Gąsiorowska rzetelnie analizuje zastany stan wiedzy, wprowadza uzasadnione i dobrze przemyślane modyfikacje, a następnie weryfikuje swoje propozycje w serii niezwykle pomysłowych, starannie zaplanowanych i solidnie przeprowadzonych badań.

Dr Hab. Wojciech Dragan - jest psychologiem i biologiem molekularnym, prodziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się genetycznymi uwarunkowaniami zachowań w normie i patologii.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Dr Hab. Michał Harciarek: Nominowana do Nagrody Teofrasta książka to wzorcowo opracowana monografia naukowa, w której Autor w kompleksowy sposób przedstawia genetyczne i środowiskowe uwarunkowania temperamentu u niemowląt, ukazując przede wszystkim istotę stresu prenatalnego dla przyszłego rozwoju dziecka. Zaprezentowane w publikacji badania własne są nowatorskie, interdyscyplinarne i naukowo inspirujące, wpisując się jednocześnie w dyskusję na temat interakcji genotypu i środowiska w tłumaczeniu zachowania człowieka. Co bardzo ważne i (niestety) nie tak często obecnie spotykane, przyjęty kierunek badań posiada solidne umocowanie teoretyczne (rozwojowy model temperamentu Mary Rothbart).

Barbara Dolińska - jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują min. pcyhopatologię, pozafarmakologiczne wyznaczniki skuteczności leczenia oraz psychologię prokreacji.

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Julia Barlińska: Książkę „Bezdzietność perspektywa społeczno-kulturowa” uważam za pozycję wartą wyróżnienia ze względu na to, że stanowi nie tylko rzetelną i kompleksową pracę naukową na temat bezdzietności, ale również pozycję mającą wartość aplikacyjną w szczególnym wymiarze – obalania szkodliwych i stygmatyzujących osoby bezdzietne mitów wszechobecnych przede wszystkim w mediach. Zgadzam się w zupełności z recenzentką tej książki, prof. Alicją Kuczyńską, która uznaje tą pozycję za „wyjątkową.

Magdalena Czub - doktor, psycholog Terenowego Komitetu Ochorny Praw Dziecka w Poznaniu, kierownik zespołu zajmującego się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksulanie, biegła sądowa w sprawach rodzinnych i dotyczących wykorzystwania seksualnego. 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Anna Słysz: Książka Magdaleny Czub zawiera zarówno bogaty przegląd badań empirycznych na temat konsekwencji wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, omówienie wyników badań własnych autorki, jak i refleksje autorki bazujące na doświadczeniu praktycznym. Autorka podjęła się trudnego zadania, a mianowicie badania dzieci wykorzystanych seksualnie, co wymagało dużej uważności i wrażliwości na kwestie etyczne. 

Strona 2 z 2

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu