You are here:EDYCJA 2017»Książki zgłoszone

Wojciech Wypler

Wydawnictwo Muza SA

Od wydawcy:

„Anatomia zdrady” Wojciecha Wyplera jest książką poruszającą temat zdrady i kłamstwa w związku, zarówno partnerskim, jak i przyjacielskim, czy rodzinie.  To pozycja szczególna, bowiem autor jest psychologiem, specjalistą od psychologii kłamstwa. Szkoli między innymi agentów służb specjalnych, a więc zawodowych kłamców, aby w sposób wiarygodny potrafili przybierać fałszywą tożsamość.

Marlena Kossakowska

Smak Słowa

Od wydawcy:

Projekt Dobre Życie powstał na podstawie koncepcji dobrostanu według Martina Seligmana. Jego celem jest zadbanie o wszystkie wyróżnione przez tego badacza elementy składowe dobrostanu. Zachęcamy do zaangażowania się w ten projekt, do udzielania odpowiedzi na pytania oraz wykonywania kolejnych ćwiczeń i zadań. Wszystkie ćwiczenia zostały wypróbowane i przetestowane przez naukowców. Mogą być zatem skuteczne również dla każdego z nas. Wiele podobnych ćwiczeń wykonujemy na co dzień, ale zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że budują one nasze szczęście. Uświadomienie sobie tego jest bardzo cenne, ponieważ daje poczucie, że możemy sami dbać o swoje szczęście.

Andrzej Jeznach

Prószyński Media

Od wydawcy:

Fascynująca skarbnica życiowej wiedzy dla każdego człowieka sukcesu, a szczególnie ludzi młodych na początku ich kariery zawodowej. Najciekawsza książka, zmuszająca do refleksji nad własnym życiem, jaką kiedykolwiek czytałem. To nie tylko poradnik czy przepis, ale przede wszystkim prawdziwa i szczera historia człowieka, który postanowił przemierzyć drogę w poszukiwaniu własnego szczęścia. Dla wielu zaganianych menedżerów może stać się ona punktem zwrotnym, a także pozwoli połączyć sukces zawodowy ze szczęśliwym życiem rodzinnym i spełnieniem osobistym.
Marek Kamiński

Tadeusz Huciński, Tomasz Wilczewski

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Iwona Sikorska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od wydawcy:

Wartość poznawcza tej monografii to ukazanie odporności psychicznej jako metakonstruktu o złożonej strukturze, różnie konceptualizowanej w literaturze przedmiotu oraz roli kontekstu edukacyjnego w jej kształtowaniu. Podjęta problematyka w książce jest ważna dla teorii i praktyki psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej oraz zdrowia, jak również pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje jej wartość aplikacyjna, wyrażająca się w opracowaniu i empirycznej weryfikacji skuteczności programu wzmacniającego odporność psychiczną dzieci w wieku przedszkolnym, zatytułowanego Dzielne Dzieci.

Ryszard Stach, Anna Stach-Borejko

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od wydawcy:

Książka jest bardzo udaną próbą pogłębionej i wielokierunkowej analizy zależności, jakie zachodzą między pojęciem czy konstruktem empatii a tymi wewnętrznymi regulatorami aktywności człowieka, które można bezpośrednio powiązać ze strukturalnymi i funkcjonalnymi właściwościami mózgu. W swoim podstawowym zamyśle praca stanowi próbę komplementarnego ujęcia dwóch głównych nurtów badań nad zjawiskiem empatii.

Łukasz D. Kaczmarek

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Od wydawcy:

Pozytywne interwencje można zdefiniować jako inicjowane przez psychologa lub stosowane w ramach samopomocy, uzasadnione teoretycznie i empirycznie aktywności promujące pozytywne emocje, przekonania lub działania, które prowadzą do wzrostu poziomu szczęścia u osób zdrowych i mogą być skuteczne również w grupach klinicznych.

Monika Wróbel

Wydawnictwo Naukowe PWN (książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Od wydawcy:

Jak to się dzieje, że przebywanie w towarzystwie radosnych osób podnosi nas na duchu? Dlaczego złość innej osoby sprawia, że również czujemy przypływ gniewu? Czy uczucia są zawsze zaraźliwe? Autorka wyjaśnia mechanizm zarażania afektywnego, omawia jego funkcje, a także przedstawia czynniki, które mogą modyfikować jego przebieg. Wśród nich szczególne miejsce poświęca relacji pomiędzy osobami, które wzajemnie zarażają się swoimi emocjami i nastrojami, pokazując, że do transferu afektu dochodzi wtedy, gdy są spełnione określone warunki.

Grzegorz Kata

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Od wydawcy:

Monografia Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji autorstwa dr Grzegorza Katy jest bardzo interesującą pozycją na polskim rynku publikacji naukowych, która wzbogaca naszą wiedzę o osobowościowych i wolicjonalnych korelatach jakości pracy młodych wolontariuszy. Praca została przygotowana z dużą starannością językową i metodologiczną. Będzie cenną publikacją dla tych wszystkich, którzy upatrują korzyści rozwojowych i profilaktycznych w dziele angażowania młodzieży w różne formy działalności.

Z recenzji prof. K. Ostaszewskiego

Monika Baryła-Matejczuk

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Od wydawcy:

Funkcjonowanie zawodowe nauczyciela zawsze pozostaje w związku z rzeczywistością społeczną, w której immanentnie "lokuje się" system oświaty i proces edukacyjny. Wyraziście zmienne warunki współczesnego świata stawiają też ciągle nowe wymogi i oczekiwania co do jakości pracy nauczyciela. Pragnę wyraźnie podkreślić, że recenzowana praca podejmuje problem ważny pod względem poznawczym i praktycznym. Stanowi bowiem jedną z prób empirycznej odpowiedzi na pytanie: JAKI nauczyciel będzie właściwym dla czasów zmienności i nieprzewidywalności. Uzyskane wyniki mają bezdyskusyjną wartość.

Strona 3 z 4

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu