You are here:EDYCJA 2010»Książki zgłoszone

Książki zgłoszone

Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej.
Paweł Boski
Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Academica Wydawnictwo SWPS
Warszawa 2009


Już przeszło czterdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żadnego pojęcia! Jestem panu najszczerzej obowiązany, żeś mnie pouczył – mówi Molierowski Pan Jourdain do nauczyciela. My też często, jak Pan Jourdain, nie mamy pojęcia, że jesteśmy zanurzeni we własnej kulturze, niczym ryby w akwarium. To ona wyznacza nasz sposób widzenia świata i myślenia o nim, nasze pojmowanie siebie i relacje z ludźmi. A jednocześnie jesteśmy tego nieświadomi, ślepi kulturowo, jakbyśmy mieli w szkłach okularów, z których obecności na nosie nie zdajemy sobie sprawy, filtr – nieświadomy charakter założeń kulturowych, przyjmowanych bezrefleksyjnie zarówno przez zwykłych ludzi, jak i przez psychologów.

Manipulacja
Dariusz Doliński, Wiesław Łukaszewski, Tomasz Maruszewski, Rafał Ohme
Smak Słowa
Sopot 2009


Motywem przewodnim pierwszego tomu serii Bliżej psychologii staną się tytułowe manipulacje. Czym są i co tak naprawdę można zrobić z drugim człowiekiem? Kto czuje się szczególnie uprawniony do manipulowania innymi? Czy istnieją jakieś środki zaradcze, które można zastosować w formie obrony przed manipulacją? W książce, którą chcielibyśmy Państwu polecić, znaleźć można błyskotliwe odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które padły podczas pierwszego z cyklu spotkań Bliżej psychologii.

Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole
Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska
Difin SA

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem.

Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do realizacji ważnych potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, bywają sposobem kontrolowania własnego życia lub strategią radzenia sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości okresu dorastania.

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe
Bogdan Wojciszke
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2009


Czy człowiek człowiekowi jest wilkiem?
Czy najtrudniej jest poznać samego siebie?
Czy błądzić jest rzeczą ludzką?
Czy warto być przyzwoitym i czy zemsta jest rozkoszą bogów?
Dzięki tej książce dowiesz się, co o przysłowiach i mądrości ludowej sądzi współczesna psychologia.

Nowe idee w psychologii
Józef Kozielecki (red.)
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2009

Nowe idee w psychologii to praca zbiorowa pod redakcją nestora polskiej psychologii, prof. Józefa Kozieleckiego, obejmująca teksty napisane przez czołowych polskich psychologów, takich jak: Jan Strelau, Dariusz Doliński, Maria Jarymowicz, Mirosław Kofta, Alina Kolańczyk, Wiesław Łukaszewski, Tomasz Maruszewski, Edward Nęcka, Czesław Nosal, Andrzej Nowak, Piotr Oleś, Tadeusz Tyszka oraz Bogdan Wojciszke. Teksty poszczególnych autorów dotyczą dziedzin, którymi się zajmują – od psychologii społecznej, przez transgresjonizm, na psychologii osobowości skończywszy. Prezentowane teksty charakteryzują się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym. Książka skierowana do psychologów oraz do wszystkich zainteresowanych najnowszym stanem badań w psychologii.

(pio)
Od neurobiologii do psychoterapii
Sławomir Murawiec, Cezary Żechowski (red.)
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa 2009

Wraz z rozwojem techniki stało się możliwe badanie coraz bardziej subtelnych procesów psychicznych człowieka. Neurobiologia zainteresowała się takimi zjawiskami jak przywiązanie, wpływ stresu urazowego na mózg, biologiczne podłoże relacji społecznych czy psychoterapia. Doprowadziło to do próby integracji rozdzielonych dotychczas dziedzin poznania jakimi były neurobiologia i psychoterapia. Próby integracji podejmowane są w takich obszarach jak neurobiologia emocji, neurobiologia interpersonalna, neuropsychoanaliza czy psychopatologia rozwojowa. Również część psychoterapeutów zainteresowała się naukami biologicznymi, które dostarczają dziś komplementarnych wobec psychoterapii modeli funkcjonowania psychicznego.

Pamięć robocza
Jarosław Orzechowski, Krzysztof T. Piotrowski, Robert Balas,
Zbigniew Stettner (red.)
Academica Wydawnictwo SWPS
Warszawa 2009

Pamięć robocza jest stosunkowo nowym pojęciem w psychologii – liczy niespełna 50 lat, a prawdziwe zainteresowanie nią badaczy trwa jeszcze krócej, bo około 30 lat. Przez ten czas nagromadziło się jednak mnóstwo danych z badań i koncepcji teoretycznych, które zasługują na podsumowanie i systematyzację. W odróżnieniu od licznych monografii poświęconych pamięci roboczej w światowej literaturze naukowej, brak było podobnego, całościowego opracowania w języku polskim.

Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie
Olga Sakson-Obada
Difin SA
Warszawa 2009


Książka podejmuje aktualną na świecie oraz coraz bardziej w Polsce dyskusję na temat znaczenia doświadczania własnego ciała dla funkcjonowania psychologicznego człowieka. Przedstawiono próbę definicji, a w ramach regulacyjnej funkcji Ja cielesnego, wyodrębniono dwa aspekty zachowania – komfort w kontaktach fizycznych i zdolność do ochrony własnego ciała.

Patologie w środowisku pracy
Stanisław Kozak
Difin SA
Warszawa 2009

Wykonywane czynności zawodowe mogą dawać pracownikowi zadowolenie i samorealizację. Jednak takie czynniki, jak osobowość i zachowania patologiczne szefa, kolegów, złe warunki ergonomiczne – mogą utrudnić, a nawet zniechęcić człowieka do pracy. Takie utrudnienia powodują stresy i wypalenie zawodowe oraz mogą prowadzić do zjawisk patologicznych.

Poprawka z matury
Ewa Woydyłło
Wydawnictwo Literackie
Kraków 2009

Ewa Woydyłło, znakomity psycholog i psychoterapeuta, w Poprawce z matury kontynuuje otwarty w poprzednich, już wydanych przez Wydawnictwo Literackie książkach (m.in. Podnieś głowę, Sekrety kobiet oraz W zgodzie ze sobą) „pisany gabinet terapeutyczny", pozwalający uwolnić się od przeszłości, by spokojnie móc zacząć żyć w teraźniejszości i myśleć w jasnych barwach o przyszłości.

Strona 2 z 5

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu