You are here:EDYCJA 2010»Książki zgłoszone

Książki zgłoszone

Poznaj samego siebie czyli o źródłach samowiedzy
Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar (red.)
Wydawnictwo SWPS Academica
Warszawa 2009

„Jest jedna dziedzina, w której każdy uważa się za eksperta" – to wiedza na swój temat", piszą w przedmowie do tomu jego redaktorzy, Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar. W kilka sekund potrafimy określić, czy jesteśmy koleżeńscy, wrażliwi. Bo że inteligentni, to wiemy na pewno. Ale skąd to wiemy? Na czym opieramy przekonania o sobie? Na ile są one trafne? Czy zależy nam na poznaniu prawdy, czy raczej na zachwycie nad sobą? Na te pytania odpowiadają teksty zawarte w tomie. Dotyczą one genezy samowiedzy, znaczenia wspomnień, samoobserwacji i społecznego kontekstu w poznawaniu siebie.

Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe w reklamie
Alicja Grochowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2009

Autorka książki analizuje szereg znanych i nieznanych reklam, korzystając z najnowszych badań psychologii poznania i psychologii emocji, by pokazać mechanizmy, jakie rządzą odbiorem reklam, oraz by wskazać możliwości praktycznego kreowania skutecznego przekazu reklamowego.

Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością
Mariola Łaguna
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk

Bill Gates czy Michael Dell to osoby, które wymyśliły swój biznes i w krótkim czasie doszły do ogromnych pieniędzy. Jak udało im się tego dokonać? Co takiego, oprócz niewątpliwej wiedzy informatycznej, cechuje Larry'ego Page'a i Siergieja Brina, którzy jako doktoranci Uniwersytetu Stanforda opracowali w 1998 roku wyszukiwarkę Google? Dziś Google zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników i ma przychody w wysokości 10 miliardów dolarów rocznie. Utalentowanych informatyków są setki tysięcy, ale tylko nieliczni są w stanie przekształcić swój pomysł w wielce dochodowe przedsiębiorstwo. Co ich cechuje? Mają to coś, co potocznie nazywa się przedsiębiorczością i kojarzy z inicjatywą, zaradnością, energią i smykałką do stworzenia czegoś z niczego.

Przemoc wobec osób starszych
Beata Tobiasz-Adamczyk (red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2009

Różne formy złego traktowania osób starszych są nie tylko tematem tabu, lecz także często nie istnieją w społecznej świadomości. W pracy pokazano to zjawisko z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników medycznych i socjalnych, na co dzień stykających się z różnymi formami przemocy wobec starszych ludzi. Przedstawiono również postrzeganie „złego traktowania" przez same osoby starsze.

Przyciągnij miłość
Agnieszka Przybysz
Wydawnictwo Nowa Proza
Warszawa 2009

Chcesz znaleźć partnera? Może chcesz poprawić relacje w obecnym związku? A może chcesz zbudować harmonijne relacje z osobami w życiu prywatnym lub zawodowym?

Psychologia poznania społecznego
Małgorzata Kossowska i Mirosław Kofta (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009

Podręcznik omawia nowe idee w psychologii poznania społecznego. Analizuje najbardziej interesujące prądy myślowe w badaniach nad poznaniem społecznym oraz stojące za nimi założenia. Omawia podstawy poznania społecznego oraz poznanie społeczne w kontekście konstruowania rzeczywistości społecznej, motywacji i działania. Opisuje istotę zmiany w myśleniu o poznaniu społecznym, wskazuje konsekwencje tej zmiany dla opisu funkcjonowania człowieka w świecie społecznym oraz przewiduje kierunek, w jakim potoczy się rozwój tej dyscypliny. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają własną, unikalną, wynikającą z dogłębnej znajomości dyscypliny, refleksję na temat społecznego poznania.

Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań
Teresa Rostowska (red.)
Difin SA
Warszawa 2009

Książkę tworzą opracowania wielu autorów, przynoszące przegląd najnowszych badań i analiz z zakresu różnorodnych aspektów życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiono problemy związane z małżeństwem i aktywnością zawodową partnerów związku małżeńskiego. Wskazano na przeobrażenia, jakim podlegało małżeństwo jako instytucja na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci XX i na początku XXI wieku, uwzględniono także nowo pojawiające się formy życia partnerskiego, jak np. związki kohabitacyjne.

Psychologia społeczna zarządzania informacją przez piarowca
Waldemar Domachowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009


Pierwsza w Polsce książka, która:
· daje piarowcom narzędzia z obszaru psychologii społecznej
· zdradza tajniki, jak kształtować informację
· pokazuje, jak wywierać zamierzony wpływ na innych

Psychologia zwolnień. Jak właściwie prowadzić działania de rekrutacyjne
Agnieszka J. Mackiewicz
Difin SA
Warszawa

Gdyby poprosić przełożonych o wskazanie, który moment związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest dla nich najtrudniejszy emocjonalnie, to może się okazać, że wielu z nich nie będzie mówiło o rekrutowaniu, ocenianiu czy motywowaniu swoich podwładnych. Wielu z nich z przekonaniem powie, że najtrudniej jest zwolnić pracownika. Powiedzieć mu, że nie ma dla niego miejsca w ramach danej organizacji, że trzeba się rozstać, często po latach udanej współpracy.

Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne
Maria Jarymowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa


Tematyka tej oryginalnej monografii Marii Jarymowicz mieści się w obszarze poznawczo i eksperymentalnie zorientowanej psychologii Ja. Kluczowym problemem jest tu kwestia podmiotowości człowieka – jej przejawów, możliwości i ograniczeń. Oryginalność ujęcia wynika z połączenia perspektywy eksperymentalnej z refleksją antropologiczną. Ta pierwsza opiera się na wyróżnieniu dwóch poziomów funkcjonowania naszej osobowości (automatycznego i refleksyjnego) oraz badaniu wzajemnych oddziaływań między nimi. Ta druga zaś pozwala zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie: Kim jest człowiek?, nawiązując do tradycji myśli filozoficznej ogniskującej się wokół kwestii podmiotowości: jej przejawów, właściwości i ograniczeń wynikających z biologicznej i psychospołecznej natury człowieka. W niniejszej książce zrelacjonowane są unikatowe badania nad możliwością oddziaływania refleksyjnych przekonań na operowanie informacjami na poziomie utajonym. Jednocześnie Autorka ukazuje człowieka jako istotę zdolną rozwijać cnoty. Punktem wyjścia jest analiza aktywności ludzkiej na dwóch poziomach: jawnym (świadomym i intencjonalnym) oraz ukrytym (przedświadomym i automatycznym). W człowieku zachodzi wiele automatycznych procesów, a jednocześnie nie odbiera to osobie zdolności intencjonalnego działania, wglądu, krytycyzmu czy motywacji do osobistego rozwoju. Jak to możliwe, że istota podlegająca uwarunkowaniom może być zarazem odpowiedzialna i przejawiać wolną wolę?

Strona 3 z 5

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu