You are here:EDYCJA 2010»Książki zgłoszone

Książki zgłoszone

Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii
Wiesław Sikorski
Difin SA
Warszawa 2009


Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą opisu psychoterapii pod kątem oddziaływań specyficznych i niespecyficznych oraz werbalnych i niewerbalnych. Adresatami są praktykujący psychologowie, lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci różnych kierunków i specjalności, zamierzający pracować w placówkach oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, zajmujący się terapią, udzielaniem wsparcia psychologicznego, interwencją kryzysową. Przekaz tej książki może znacząco wzbogacić wiedzę i umiejętności praktyczne stosowania określonych metod i form psychoterapii.

Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga
Ksawery Knotz
Edycja Świętego Pawła
Częstochowa 2009

Co ma Bóg do mojego seksu? – może i Ty kiedyś zadałeś takie pytanie...
A co ma Bóg do Twojego zdrowia, pieniędzy, pracy, wypoczynku, miłości, śmierci?
Jeśli nie ma nic, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem! – śmiało odpowiada ojciec Knotz.

II edycja Nagrody Teofrasta

Redakcja „Charakterów” ustanowiła i przyznała po raz pierwszy Nagrodę Teofrasta w ubiegłym roku. Wyróżniamy nią książki psychologiczne polskich autorów, wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję psychologii. Do II edycji zgłoszono 42 książki.

W tym roku książki do Nagrody Teofrasta mogły zgłaszać wydawnictwa, wyższe uczelnie i redakcja miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. W sumie zgłoszono 42 tytuły (ich listę prezentujemy poniżej), spośród których powołane przez redakcję „Charakterów” Konsylium Doktorów nominowało do Nagrody książki w dwóch kategoriach: najlepsza psychologiczna książka naukowa oraz najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa. Prezentację nominowanych książek znajdą Państwo w specjalnym dodatku dołączonym do wrześniowego numeru „Charakterów”, a laureatów tegorocznej Nagrody Teofrasta (wybranych przez Jury konkursu) poznamy w październiku. Tymczasem zachęcamy naszych Czytelników do udziału w plebiscycie, który wyłoni laureata Nagrody w trzeciej kategorii: najpopularniejsza książka psychologiczna. Wystarczy spośród 42 zgłoszonych książek wybrać tę, która Państwa zdaniem na Nagrodę zasługuje (ze względu na dużą wartość merytoryczną, klarowność i przystępność języka, jakim została napisana, intrygujący oraz nowatorski sposób przedstawienia tematu), wypełnić kupon i przesłać go na adres redakcji („Charaktery”, ul. Paderewskiego 40, 25-502 Kielce) do 15 września. Na uczestników plebiscytu czekają cenne nagrody książkowe.
Strona 5 z 5

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu