You are here:EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Joanna Mesjasz
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka dotyczy psychologicznej problematyki śmierci i lęku przed śmiercią. Autorka stara się przekonać czytelnika, że śmierć – jako nieuchronny, bolesny, dramatyczny i niedający się żadną miarą zaakceptować fakt skończoności – może mieć dla jednostki pozytywne konotacje, być „rozwojową siłą sprawczą”.

Krzysztof Jodzio
Difin SA
Warszawa 2011

 

Książka poświęcona jest problemom psychologicznym osób dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Szczególny akcent położony jest na kwestię trafnego rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń poznawczych i behawioralnych, spowodowanych rozmaitymi incydentami mózgowymi.

Anna Brytek-Matera(red.)
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka jest jedną z nielicznych monografii podejmującą rozważania na temat obrazu ciała, obrazu siebie oraz cielesności. Zaprezentowany zbiór prac wpisuje się w nowe obszary zainteresowań psychologii w Polsce.

Piotr Olaf Żylicz
Academica SWPS
Warszawa 2010

 

Psychologia moralności. Wybrane problemy to interesująca monografia na temat kluczowych zagadnień obszernego zakresu postępowania moralnego człowieka. Z racji przedmiotu dotyczy zatem odniesień normatywnych, kryteriów oceny moralnej, rozwoju moralnej wrażliwości i powszechnych praktyk, które z moralnością mają coś wspólnego, a często rozmijają się z nią.

Ida Kurcz i Hanna Okuniewska (red.)
Academica SWPS
Warszawa 2011

 

Język jako przedmiot badań psychologicznych to nowoczesny podręcznik stanowiący kompendium wiedzy współczesnej z zakresu psycholingwistyki ogólnej i neurolingwistyki. Prezentuje osiągnięcia tych dwu dziedzin, ukazując bardziej szczegółowo ich dorobek z ostatniej dekady.

Wiesława Sotwin
Academica SWPS
Warszawa 2010

 

Książka o charakterze interdyscyplinarnym, której centralną kwestią jest pytanie jest o naturę i funkcjonowanie woli. Nie ogranicza się jednak do rekonstrukcji klasycznego pojęcia woli. Ma bardziej ambitne cele: autorka zarysowuje w niej nową koncepcję umysłu, umożliwiającą – jej zdaniem – lepsze zrozumienie jego generatywnych właściwości, a zwłaszcza ściślejsze powiązanie idei podmiotowości i sprawczości psychiki z koncepcjami współczesnej nauki.

Strona 4 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu