You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe

książki naukowe

Red. Elżbieta Dryll, Anna Cierpka
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Psychologia narracyjna jest obecnie jednym z ważniejszych nurtów teoretycznych nauki o człowieku. Jej metodologia pozwala docierać do tego, co zwykle wymyka się badaniom eksperymentalnym – warstwy subiektywnych, unikalnych znaczeń, z jakich człowiek konstruuje wewnętrzny świat. Umożliwia jednak nie tylko idiograficzny opis jednostki, ale i odkrywanie zasad, według których jej unikalność tworzy się i funkcjonuje.
Lucyna Golińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2011

OD WYDAWCY:

Recenzowana książka jest przykładem znakomicie zaprogramowanych badań, które dotyczą bardzo istotnego problemu zróżnicowania form uwikłania w intensywną pracę. Badania te przynoszą bardzo ważną wiedzę o czynnikach warunkujących i współwystępujących z tym co określa się pracoholizmem. Warto dodać, że tematyka ta jest w świetle współczesnych problemów społecznych, związanych z relacją człowiek-praca, niezwykle istotna.
Anna Waligórska
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Ta książka to propozycja interesująca zarówno dla psychologów, jak i dla osób zajmujących się teorią estetyki, badaczy recepcji obrazów artystycznych, a także analityków przekazu reklamowego.
Anna M. Zalewska, Beata Krzywosz- Rynkiewicz
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka nawiązuje do debaty nad współczesnym obywatelstwem i zachowaniami obywatelskimi, intensywnie prowadzonej w Polsce, Europie i na świecie. W monografii przedstawione jest współczesne podejście teoretyczne do obywatelstwa – ujmowanie i badanie go nie tylko w relacji do państwa, ale również w relacji do codziennej aktywności, która wiąże się z kształtowaniem aktywnych postaw społecznych (...).
Katarzyna Growiec
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Książka zawiera bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat kapitału społecznego – jednego z centralnych pojęć współczesnej socjologii. Autorka syntetycznie i jasno prezentuje wiedzę i wskazuje na związek własnych badań (hipotez, metody) z tą wiedzą.
Krystyna Marzec- Holka
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2011

OD WYDAWCY:

,,Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno – kryminologiczne”, prezentuje współczesną analizę podejścia do przestępstw seksualnych naruszających nietykalność osobistą dziecka. Autorka ukazuje rozmiar krzywd wyrządzonych dziecku  przez jego seksualne wykorzystywanie, popełnianych w środowisku wychowawczym;  rodzinnym i  dziecku środowisku lokalnym.
Ewa Goryńska, Maria Ledzińska, Marcin Zajenkowski,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

"Świadomość ludzką częściej okupują emocje niż słaby i bezprzedmiotowy nastrój, dlatego jego wpływ na funkcjonowanie poznawcze i działanie może być niedoceniany.
(red nauk.) Piotr K. Oleś, Małgorzata Puchalska- Wasyl, Elwira Brygoła (współpraca)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Rozmowa z samym sobą jest zjawiskiem znanym każdemu. Codziennie, w wielu sytuacjach rozmawiamy ze sobą, dyskutujemy, zadajemy pytania i na nie odpowiadamy.
Janusz Trempała (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Nowoczesny polski podręcznik psychologii rozwojowej pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspektywy przyszłych badań.
Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Trudno zaprzeczyć istnieniu znacznej zmienności stanów emocjonalnych człowieka w relacjach z otoczeniem społecznym. Okazuje się jednak, że problematyka ta jest rzadko podejmowana w literaturze psychologicznej. Książka, jako jedna z nielicznych (w kraju i na świecie) przedstawia opis stanów emocjonalnych z perspektywy dynamicznej.
Strona 2 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu