You are here:EDYCJA 2012»Ksiażki zgłoszone»książki naukowe

książki naukowe

Anna Herzyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Publikacja poświęcona wprowadzeniu w problematykę neuronalnych uwarunkowań procesów świadomych i nieświadomych z perspektywy neuropsychologii klinicznej, z próbą ukazania znaczenia ujęcia neuropsychologicznego dla wzbogacenia wiedzy o tych procesach oraz sformułowania odpowiedzi na pytanie: jakiej nowej wiedzy o organizacji świadomości i nieświadomości dostarcza analiza zaburzeń świadomości w deficytach neuropsychologicznych?
Tomasz Zaleśkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Nowoczesny przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii i teorii gier. Autor prezentuje modele teoretyczne i badania empiryczne opisujące zachowania i decyzje finansowe.
Andrzej Falkowski, Tomasz Zaleśkiewicz (red nauk.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Wiedza psychologiczna jest bardzo istotna zarówno dla skutecznego rozwijania biznesu, jak i dla kontrolowania zachowań wyborczych w polityce. Autorzy książki, najwybitniejsi polscy specjaliści z psychologii poznawczej, społecznej i ekonomicznej, którzy są nie tylko teoretykami, ale wykorzystują wiedzę naukową w praktyce, zapoznają czytelników z najnowszymi odkryciami dotyczącymi procesów umysłowych.
Aleksandra Łuszczyńska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Książka zawiera najnowszą wiedzę z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej w kontekście praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.
Stanisława Steuden
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Podręcznik wprowadzający w problematykę psychologii starości:

- całościowo ujmuje tematykę wieku starszego przewidzianą programem studiów na kierunku psychologia,
Mirosław Kofta, Michał Bilewicz (red. naukowa)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

Stosunek Polaków do innych grup czy narodów jest często naznaczony uprzedzeniami, mylnymi przekonaniami i stereotypami. Nie tylko one wpływają jednak na nasz sposób postrzegania Żydów po II wojnie światowej, Rosjan po katastrofie w Smoleńsku czy kobiet w czasie sejmowych debat o parytetach.
Stanisław Kowalik (red. nauk)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011

OD WYDAWCY:

- Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji
Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2011

OD WYDAWCY:

Żyjemy w kulturze konsumpcji. Konsumpcja towarzyszy prawie wszystkim aspektom naszego codziennego funkcjonowania. Fakt ten ma istotne konsekwencje psychologiczne, jeśli chodzi o tożsamość jednostkową, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia i dobrostanu psychicznego.
Beata Bajcar, Anna Borkowska, Agnieszka Czerw, Agata Gąsiorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2011

OD WYDAWCY:

Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji z pracy w zawodzie z misją społeczną? Jakie predyspozycje wykazują pracownicy tych zawodów? Czy można określić profil psychologiczny kandydatów na stanowiska w służbie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji itp?
Maria Beisert
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2012

OD WYDAWCY:

Nowy model pedofilii oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród wszystkich osadzonych w polskich więzieniach pedofilów!
Strona 3 z 4

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu