You are here:EDYCJA 2013»Książki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Józef Maciuszek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:


Książka charakteryzuje procesy automatyczne/kontrolowane oraz stany refleksyjności/bezrefleksyjności, a dzięki temu interpretuje mechanizmy działania wybranych technik wpływu społecznego. Omówiono także miejsce procesów automatycznych oraz stanu bezrefleksyjności w kodowaniu, przetwarzaniu i używaniu wybranch zjawisk językowych, takich jak: negacja, wieloznaczności oraz presupozycje.
Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2013

OD WYDAWCY:

Przedmiotem publikacji jest tożsamość osób znajdujących się w podwójnie niekorzystnej, upośledzającej czy stygmatycznej sytuacji: jako kobiet i jako osób niepełnosprawnych, których problemy i trudności są dostrzegane i są przemilczane. Autroka zbliża się do tej rzeczywistości dzięki badaniom o charakterze biograficznym, przy zastosowaniu wielogodzinnych wywaiadów narracyjnych.
Paweł Bronowski
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Książka dr Bronowskiego to nie tylko monografia naukowa, empirycznie potwierdzająca pozytywne efekty środowiskowych form pomocy osobom chorym psychicznie. To także książka o ludziach doświadczających cierpienia i ograniczeń związanych z ich chorobą, ludziach, którzy nie chcą marginalizacji, nie chcą wykluczenia, cieszą się znajdując nowe sposoby bycia z innymi. Jestem przekonany, że jej publikacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój środowiskowych metod pomocy osobom chorym psychicznie.
Irena Jelonkiewicz
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Adresatem problematyki stresu i radzenia sobie z nim uczyniła Autorka młodych ludzi, uczniów szkół średnich, co czyni to opracowanie oryginalnym, jako że większość publikacji dotyczących stresu odnosi się do różnych grup osób dojrzałych czynnych bądź biernych zawodowo.
Agnieszka Niedźwieńska
Wydawnictwo Akademickie Sedno
Warszawa 2013


OD WYDAWCY:


Książka pokazuje, jak działa pamięć odpowiedzialna za wykonanie zamierzonych działań w określonym momencie w przyszłości (np. pamiętanie o wysłaniu maila, złożeniu życzeń, umówieniu się na wizytę).  
Izabela Krejtz
Wspólna inicjatywa Wydawnictwa Akademickiego Sedno i Wydawnictwa SWPS
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:


Książka przedstawia zarys głównych kierunków badań psychologii kształcenia oraz psychologii nauczania i opisuje autorski program badawczy, skoncentrowany na roli kontroli uwagi i pamięci roboczej jako czynników warunkujących poziom osiągnięć szkolnych (z matematyki oraz języka polskiego). Kompetentnie przybliża współczesne ujęcia problematyki kontroli uwagi oraz roli pamięci roboczej jako ważnego czynnika bardziej złożonych procesów poznawczych.
Ewa Pisula
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2012

OD WYDAWCY:


Najnowsza książka prof. Ewy Pisuli poświęcona autyzmowi zawiera dogłębną refleksję dotyczącą teoretycznych fundamentów, czyli terminologii związanej z tym zaburzeniem i jego klasyfikacji, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych oraz niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn, a także bieżącej praktyki klinicznej.
Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2012

OD WYDAWCY:


Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych.
Elżbieta Talik
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2013

OD WYDAWCY:


Książka znakomicie łączy w sobie elementy zarówno psychologii, jak i teologii oraz religii. Znajdziemy w niej badania empiryczne dotyczące religijnych strategii radzenia sobie ze stresem. Autorka skupiła się przede wszystkim na młodzieży i tym, jakie miejsce w ich życiu zajmuje religia. Temat trudny, szczególnie ważny obecnie, w czasach kryzysu wiary.
Redakcja naukowa Artur Kołakowski
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2013

OD WYDAWCY:


Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, jaką jest agresja i zaburzenia zachowania u dzieci. Całość opiera się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe i możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami. Przedstawiono tu nie tylko wyniki badań nad agresją, ale także opisano praktyczne, realizowane programy terapeutyczne.
Strona 2 z 3

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu